Deadlines

Ekonomi (helårsbokslut)

Kundfakturor
Sista dag att lämna in ekonomi tillhanda reseräkningar, arvoden och utlägg (för utbetalning decemberlön)
Ekonomisk attest Reseräkningar
Ekonomisk attest Transfereringar
Ekonomisk attest Leverantörsfakturor
HPR registreras
Löneomföringar underlag
Konteringsändringar underlag

Personalärenden

Doktorandannonseringar: Inlämning till persadm@sci.kth.se

Publiceringsdatum

Inlämning annonsunderlag

11 april 29 mars
13 juni 24 maj
12 september 30 augusti
5 december 22 november
Övrig rekrytering Löpande

Utbildningsadministration

Rapportering i Ladok

Utlysning

Vetenskapsrådet Länk till VR
VINNOVA Länk till VINNOVA

Forskningsrådet FORMAS

Länk till FORMAS
MISTRA Länk till MISTRA

Wallenbergstiftelserna

Länk till Wallenbergstiftelserna

FORTE

Länk till FORTE
Stiftelsen för strategisk forskning SSF Länk till SSF
Energimyndigheten Länk till Energimyndigheten

Stockholms Läns Landsting SLL

Länk till SLL

EU:s ramprogram

Länk till EU:s ramprogram
Rymdstyrelsen Länk till Rymdstyrelsen

Övriga Deadlines

Kontakta din administrativa avdelning