Deadlines

Ekonomi (helårsbokslut)

Kundfakturor Underlag lämnas senast 2019-12-05
Sista dag att lämna in ekonomi tillhanda reseräkningar, arvoden och utlägg (för utbetalning decemberlön) Ekonomi tillhanda senast 2019-11-29 (garanterad utb innan jul)
Ekonomisk attest Reseräkningar 2019-12-13 senast kl 16:30
Ekonomisk attest Transfereringar 2019-12-13
Ekonomisk attest Leverantörsfakturor

INTERNA KTH-fakturor fr andra skolor 2019-12-27 Övr EXTERNA fakturor senast 2020-01-03 kl 15:00

HPR registreras 2020-01-02
Löneomföringar underlag 2020-01-02
Konteringsändringar underlag 2020-01-03

Personalärenden

Doktorandannonseringar: Inlämning till persadm@sci.kth.se

Publiceringsdatum

Inlämning annonsunderlag

17 oktober 4 oktober
14 november 1 november
5 december 29 november
Övrig rekrytering Löpande

Utbildningsadministration

Rapportering i Ladok

HPR (kursresultat) som tillhör period januari - november 2019 måste rapporteras i ladok senast den 2019-12-18 för att generera pengar.

Kursresultat som tillhör period januari - november 2019 och som rapporteras senare än den 2019-12-18 kommer inte att generera pengar.

HPR (Kursresultat) som hör till december 2019 måste rapporteras i ladok senast den 2020-01-22 för att generera pengar.

Kursresultat som tillhör december 2019 och som rapporteras senare än 2020-01-22 kommer inte att generera pengar

Samtliga kursregistreringar (HST) som tillhör 2019 måste registreras senast den 2019-12-18 för att generera pengar.

Utlysning

Vetenskapsrådet Länk till VR
VINNOVA Länk till VINNOVA

Forskningsrådet FORMAS

Länk till FORMAS
MISTRA Länk till MISTRA

Wallenbergstiftelserna

Länk till Wallenbergstiftelserna

FORTE

Länk till FORTE
Stiftelsen för strategisk forskning SSF Länk till SSF
Energimyndigheten Länk till Energimyndigheten

Stockholms Läns Landsting SLL

Länk till SLL

EU:s ramprogram

Länk till EU:s ramprogram
Rymdstyrelsen Länk till Rymdstyrelsen

Övriga Deadlines

Kontakta din administrativa avdelning