Deadlines

Ekonomi (helårsbokslut)

Kundfakturor 6 december
Sista dag att lämna in ekonomi tillhanda reseräkningar, arvoden och utlägg (för utbetalning decemberlön) 11 december
Ekonomisk attest Reseräkningar 13 december
Ekonomisk attest Transfereringar 14 december
Ekonomisk attest Leverantörsfakturor 3 januari
HPR registreras 4 januari
Löneomföringar underlag 6 januari
Konteringsändringar underlag 8 januari

Personalärenden

Rekrytering Löpande

Utbildningsadministration

Rapportering i Ladok 31 december

Utlysning

Vetenskapsrådet Länk till VR
VINNOVA Länk till VINNOVA

Forskningsrådet FORMAS

Länk till FORMAS
MISTRA Länk till MISTRA

Wallenbergstiftelserna

Länk till Wallenbergstiftelserna

FORTE

Länk till FORTE
Stiftelsen för strategisk forskning SSF Länk till SSF
Energimyndigheten Länk till Energimyndigheten

Stockholms Läns Landsting SLL

Länk till SLL

EU:s ramprogram

Länk till EU:s ramprogram
Rymdstyrelsen Länk till Rymdstyrelsen

Övriga Deadlines

Kontakta din administrativa avdelning
Till sidans topp