Till innehåll på sidan

Akademiska högtider

Akademiska högtider är samlingsnamnet för ceremonier där universitet uppmärksammar och högtidlighåller akademiska framgångar och utnämningar. På KTH högtidlighålls doktorspromotion och professorsinstallation i november varje år. I maj samt december hålls diplomeringsceremonier för arkitekter, civilingenjörer, magistrar och högskoleingenjörer. Under dom akademiska högtiderna delas många av KTH:s priser och utmärkelser ut.

Foto på rektor Sigbritt Karlsson som talar inför inbjudna gäster i Konserthuset.

Doktorspromotion och professorsinstallation

Doktorspromotionen och professorsinstallationen är Kungliga Tekniska högskolans största akademiska högtid. Under ceremonin i Stockholms konserthus promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och disputerat vid KTH. De nya professorer som tillsatts under det senaste året installeras formellt. Att bli professor är att uppnå den högsta akademiska titeln på ett universitet. 

Kommande doktorspromotion och professorsinstallation

Fredag 19 februari 2021

Fredag 19 november 2021

Diplomutdelningen

Diplomutdelningen är en högtidlig ceremoni som sker i Stadshuset och är avsedd för teknologer som utexamineras från grundutbildningsprogrammen inom KTH. Vid diplomutdelningen mottar nyblivna arkiteker, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie mastrar och magistrar sina diplom. Grundutbildningen inom respelktive skola finns representerade för att bistå rektor. Ceremonin avslutas med mingel i Blå hallen och Gyllene salen. 

Diplomutdelningen äger rum årligen i maj och december. 

Kommande diplomutdelningar:

15, 16, 17 och 18 december 2020

26 och 27 maj 2021

Kontakt

De akademiska högtiderna administreras av ceremonimästare Hanna Sundelin och andra medarbetare från Evenemang, avdelningen för kommunikation. Till stor hjälp är även marskalkar, dvs teknologer från KTH.

Frågor angående KTHs ceremonier skickas till ceremonier@kth.se

Vill du veta mer om våra marskalkar, och kanske vara med och genomföra våra ceremonier, läs mer här.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:ceremonier@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-08-28