Till innehåll på sidan

Promotion av nya doktorer

KTH:s promotion av nya doktorer sker en gång årligen under högtidliga former. 2022 hålls ceremonin fredagen den 18 november med ceremoni i Konserthuset och bankett i Stadshuset.

Nyblivna doktorer

De som disputerat och tagit ut sin doktorsexamen (promovendi) under perioden 1 oktober 2021 - 26 september 2022 kommer, enligt akademisk tradition att promoveras. Inbjudan skickas ut i september av ceremonimästaren efter att adresser hämtats in från Ladok. 

Om du inte erhållit en inbjudan skickar du ett mejl till ceremonier@kth.se .

Ceremoni och bankett

Ceremonin kommer under högtidliga former att hållas i Konserthuset. Den efterföljande banketten kommer hållas i Blå hallen, Stadshuset med efterföljande dans i Gyllene salen. 

Klädsel

Klädkoden är högtidsdräkt. Läs mer om klädkoden här . Det innebär frack med vit väst och vit fluga, frackskjorta eller hellång aftonklänning i valfri färg (alternativt militär högtidsdräkt eller folkdräkt) för att få delta i ceremonin. För övriga gäster som deltar i banketten är högtidsdräkt önskvärd.

Anmälan

Inbjudan skickas ut till doktorerna som disputerat inom det angivna tidsspannet. Om du inte har möjlighet att delta året du bjuds in kan du skjuta fram ditt deltagande ett år. Kontakta då ceremoniner@kth.se med din förfrågan. 

Insignier

Diplom

Vid promotionen erhåller samtliga promovendi ett diplom. Diplomet är det skrivna beviset på värdigheten och utdelas under ceremonin till alla doktorer och hedersdoktorer. Vid KTH promoverar man inte med hatt och doktorsring, men det står givetvis var och en fritt att införskaffa sådana. Ev. medhavd doktorshatt medtages till ceremonin och när du kommer till din stol, placerar du din hatt under stolen. Hatten får sättas på först när du blivit promoverad och återkommer till din stol.

Bilden visar stafetter som innehåller doktorsdiplom samt doktorshattar
Foto: Studio slakthuset

Doktorshatt

Doktorshatten är en symbol för den akademiska friheten. KTH delar ut doktorshatt endast till hedersdoktorerna.

Eftersom KTH inte promoverar i hatt, har vi heller inte någon uthyringsverksamhet för hattar. Om du vill beställa en doktorshatt får du räkna med en viss leverenstid.

Beställ din doktorshatt hos vår hattleverantör Franzéns Hattmakeri. Alla doktorshattar tillverkas för hand och är ett traditionellt handarbete från början till slut!

Gå in på hattmakarna.se  för att göra din beställning av doktorshatten och passa på att läsa mer om hattmakaryrket och doktorshattens historia. Där finns också mer information rörande sista beställningsdatum. Här kan du läsa om när professor Mattias Uhlén provade ut sin hatt inför uppdraget som promotor. 

Doktorsring

Doktorsringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Således är vänster hands ringfinger den rätta platsen. Vid KTH delas doktorsringen endast ut till hedersdoktorerna. Doktorsring beställs hos Sandbergs, Nybrogatan 9, Stockholm emot uppvisande av examensbevis. Öppetider är vardagar 11 - 18, lördagar 10 -15. Telefon: 08-679 90 20

Du kan beställa din ring via nätet på den här adressen.

Krage

Mönstret finns även hos ceremonimästaren.

Om du har frågor rörande ceremonin kan du skicka ett mejl till ceremonimästare Hanna Sundelin på ceremonier@kth.se