Till innehåll på sidan

Promotion av nya doktorer vid KTH

KTH:s promotion av nya doktorer sker en gång årligen under högtidliga former. 2024 hålls ceremonin fredagen den 15 november med ceremoni och bankett i Stadshuset.

Nyblivna doktorer

De som disputerat och tagit ut sin doktorsexamen (dvs examen har registrerats i Ladok) under perioden 5 september 2023 - 5 september 2024 kommer, enligt akademisk tradition att inbjudas till promotionen. Inbjudan skickas ut i slutet av september av ceremonimästaren efter att adresser hämtats in från Ladok. 

Om du inte erhållit en inbjudan skickar du ett mejl till ceremonier@kth.se . 

Ceremoni och bankett

Ceremoni och bankett hålls i sin helhet i Stockholms stadshus. Ceremonin kommer under högtidliga former ta plats i Blå hallen och den efterföljande banketten i Gyllene salen. Därefter bjuds det upp till dans i Blå hallen. Då cermeonin är lång rekommenderas att skaffa barnvakt till minre barn. Vid banketten är det en åldersgräns om 18 år. 

Klädsel

Klädkoden är högtidsdräkt. Det innebär frack med vit väst och vit fluga, frackskjorta eller hellång aftonklänning i valfri färg (alternativt militär högtidsdräkt eller folkdräkt) för att få delta i ceremonin. För övriga gäster som deltar i banketten är högtidsdräkt önskvärd. För gäster som enbart deltar i ceremonin är klädkoden mörk kostym vilket innebär en kostym i mörk färg alternativt klänning eller kjol som går till knäna eller längre. Läs mer om klädkoden här .

Anmälan

Inbjudan skickas ut till doktorerna vars examen registrerats i Ladok inom det angivna tidsspannet. Om du inte har möjlighet att delta året du bjuds in kan du skjuta fram ditt deltagande ett år. Kontakta då ceremonier@kth.se med din förfrågan. 

Insignier

Vid KTH promoverar man inte med hatt och doktorsring, men det står givetvis var och en fritt att införskaffa sådana. Ev. medhavd doktorshatt medtages till ceremonin och när du kommer till din stol, placerar du din hatt under stolen. Hatten får sättas på först när du blivit promoverad och återkommer till din stol, den tas med andra ord inte med upp på scenen.

Diplom

Vid promotionen erhåller samtliga promovendi ett diplom. Diplomet är det skrivna beviset på värdigheten och utdelas under ceremonin till alla doktorer och hedersdoktorer.

Bilden visar stafetter som innehåller doktorsdiplom samt doktorshattar
Foto: Studio slakthuset

Doktorshatt

Doktorshatten är en symbol för den akademiska friheten. 

Eftersom KTH inte promoverar i hatt, har vi heller inte någon uthyringsverksamhet för hattar. Om du vill beställa en doktorshatt får du räkna med en viss leverenstid. Beställ din doktorshatt hos vår hattleverantör Franzéns Hattmakeri. Alla doktorshattar tillverkas för hand och är ett traditionellt handarbete från början till slut! Gå in på hattmakarna.se  för att göra din beställning av doktorshatten och passa på att läsa mer om hattmakaryrket och doktorshattens historia. Där finns också mer information rörande sista beställningsdatum. Här kan du läsa om när professor Mattias Uhlén provade ut sin hatt inför uppdraget som promotor. 

Doktorsring

Doktorsringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Således är vänster hands ringfinger den rätta platsen. Vid KTH delas doktorsringen endast ut till hedersdoktorerna. Doktorsring beställs hos Sandbergs, Nybrogatan 9, Stockholm emot uppvisande av examensbevis. Du kan beställa din ring via nätet på den här adressen.

Krage

Mönstret finns även hos ceremonimästaren.

Om du har frågor rörande ceremonin kan du skicka ett mejl till ceremonimästare Hanna Sundelin på ceremonier@kth.se