Till innehåll på sidan

KTH E-lärande demo 23/11

Inbjudan till demo med KTH E-lärande! (23/11)

Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av vad som händer inom olika utvecklingsprojekt kopplat till den digitala lärandemiljön på KTH. Förvaltningsobjekt E-lärande kommer kort presentera resultaten av utvalda utvecklingsprojekt med en uppföljande diskussion öppen för alla deltagare. Där kommer du ha möjlighet att ställa frågor, ge kommentarer eller bara lyssna in på diskussionen.

Tid: To 2023-11-23 kl 12.15 - 14.00

Videolänk: Online (Zoom)

Språk: Svenska

Exportera till kalender

Vi blickar framåt tillsammans med lärare och personal

Ställ fler frågor dagen efter!

Om du har något du vill fråga om som inte riktigt passar in i demons agenda kommer vi att hänvisa till vår drop-in som är planerad till dagen efter demon. 

Drop-in den 24/11 klockan 11-13

Demon ges av Förvaltningsobjekt E-lärande på KTH , som har ett centralt uppdrag att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH, bland annat Canvas. För att vi ska kunna skapa en så bra digital lärandemiljö som möjligt arbetar vi på olika sätt med att få återkoppling från och kommunicera med de som använder den. Denna demo är ett av dessa sätt, öppet för alla lärare och personal på KTH, där vi valt ut ett antal pågående utvecklingsprojekt vi vill presentera och diskutera.

Vi strävar efter att nå ut till alla och ha både bredd och djup i diskussionerna, så ta din chans att påverka oavsett om du är insatt i vårt arbete eller ej. Ta gärna med en kollega som kanske inte känner till oss sedan innan.

Anslut via Zoom

Mötet kommer ske digitalt, det går bra att ansluta när det passar dig. För att delta i mötet på bästa sätt så sitt gärna framför din dator, då vi kommer presentera via delad skärm samt ge alla möjlighet att delta interaktivt genom exempelvis Zoom polls eller Mentimeter.

Det är trevligt om du har kameran på men det är helt ok om du vill ha den avstängd.

Presentationer med chans att ställa frågor

Mötet kommer att innefatta följande:

  • Kort presentation av förvaltningsobjekt E-lärande och formerna för demon.
  • KTH Transfer to Ladok: Ny version och plan för framtida uppdateringar.
  • Canvas@KTH: Förbättringar av introduktionskursen.
  • Nytt stöd på webben: Exjobbskurser i Canvas, anonym bedömning och generativ AI.
  • E-lärandes workshop: Nyheter i utbudet av workshops.
  • Paus 13-13:10.
  • Programrum i Canvas: Statusuppdatering efter införandet.
  • Flödesteam examination: Om teamet och vad de kommer att jobba med.
  • Om projektet för nytt systemstöd för kursvärdering och kursanalys.

Välkomna!

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-07