Till innehåll på sidan

Digital minikonferens om examination i Högre utbildning 2023

Delta i det du kan mellan kl. 09.00–12.00

UHR logo

HPU tipsar om minikonferensen om examination i högre utbildning som anordnas av ett nationellt nätverk för examinationsutveckling i Högre utbildning.

Tid: On 2023-10-11 kl 09.00 - 12.00

Plats: länkar skickas till er som anmäler intresse

Språk: Svenska

Exportera till kalender

Kollegialt om examinationspraktik

På förmiddagen den 11 oktober kl 9-12 erbjuder vi* 5 – 6 sessioner om examination och du är varmt välkommen att delta. Deltagandet sker digitalt på distans och du kan välja att delta i en eller flera sessioner. Sessionerna kommer att hållas på svenska.

Vi som ordnar den här förmiddagen är ett antal lärosäten som under en tid träffats för att samarbeta runt förändrade förutsättningar för examination och för att stödja varandra i våra respektive utvecklingsarbeten i vår examinationspraktik. Med den här förmiddagen vill vi belysa några av de teman som återkommande efterfrågas i lärarkollegiet och ge konkreta exempel från våra respektive praktiker.

Planerade sessioner

  • Bedömning och återkoppling
  • Examination av VFU
  • Grupparbete och examination
  • Tillgänglighet och bedömning
  • Praktisk examination
  • Generativ AI och examination
  • Muntlig examination

Föreslagna teman i anmälningsformuläret är preliminära och program fastslås när vi vet vad ni deltagare har prioriterat i era svar. Vi ser fram emot att dela tankar och den här förmiddagen tillsammans med er.

Anmäl intresse 

Välkommen att delta i det du kan mellan 09.00 och 12.00.

Program och länkar skickas inom kort till er som anmäler intresse. Gör en intresseanmälan här:

Intresseanmäl för program och Zoomlänk

Arrangörer: Nationellt nätverk för examinationsutveckling i Högre utbildning

*Vi som genomför konferensen är ett nationellt nätverk för examinationsutveckling i Högre utbildning. Följande lärosäten är representerade:

Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Sjöstridsskolan, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Jönköping University.

Vad är UHR:s projekt HPU – högskolepedagogisk utveckling?

Universitets- och högskolerådet (UHR) har valt att samla resurser och information för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning under begreppet Högskolepedagogisk utveckling (HPU).

Om projektet HPU (hpu.uhr.se)

Genomförda och pågående utvecklingsinsatser

Inom regeringsuppdragen pågår en rad utvecklingsinsatser, andra har redan avslutats. Det handlar om allt från olika system och verktyg, till kursutveckling och kartläggning samt att fördela medel till utvecklingsprojekt.

Om utvecklingsinsatser som genomförts eller pågår (hpu.uhr.se)

2023 Högskolepedagogiskt lyft

UHR fördelade 5 000 000 kronor under 2022 för utvecklingsinsatser vid svenska universitet och högskolor, nätverk samt organisationer inom det högskolepedagogiska området. UHR kommer också att fördela minst 15 000 000 kronor till lärosäten för utvecklingsprojekt och kursutveckling under 2023.

2021 Kvalitet i distansutbildning

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor.

KTH beviljades medel för projekt: Strategi för utveckling av kultur och organisation för digital utbildning vid KTH

Utvecklingsprojekt 2022: KTH (hpu.uhr.se)