Till innehåll på sidan

INSTÄLLT! Öppet utbildningsforum

Öppet utbildningsforum (tidigare Öppna nätverksträffar) för all intresserad KTH-personal och studenter infördes med anledning av Coronapandemin i april 2020 för att svara på det stora behovet av information, diskussioner och erfarenhetsutbyte som uppstod i och med att undervisningen och examinationen plötsligt skulle ges på distans. Forumet håller träffar som genomförs i Zoom under två timmar och tar upp aktuella frågor.

Tid: To 2021-10-14 kl 13.15 - 15.00

Plats: Zoom rum

Öppet utbildningsforum

KTH övergår nu till One Drive som plats för att dela och lagra dokument.

Träffarna utlyses i KTH:s kalendarium, och genomförs normalt varannan vecka, antingen på torsdag eller fredag kl.13.15-15.00. Vid träffarna deltar bl.a. Leif Kari, vicerektor för utbildning, Stefan Stenbom och/eller Elin Lindblad, ansvariga för e-lärandestödet under pandemin.

Forumet modereras av