Till innehåll på sidan

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier 1,5 hp

För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har KTH utvecklat en kortkurs på 1,5 hp. Denna kursomgång är på engelska, period 4, 2023

Tid: Ti 2023-03-21 kl 13.15

Kursinnehåll

  •  Goda effekter av målrelaterade betygskriterier.
  •  Fallgropar i samband med införande av betygskriterier.
  •  Hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop med varandra och studenternas lärande.
  •  Exempel på hur målrelaterade betygskriterier tagits fram och fungerar i kurser på KTH och Uppsala universitet.
  •  Hur man skriver målrelaterade betygskriterier.
  •  Studentperspektiv på betygskriterier.
  •  Vad behövs för att betygskriterier ska stödja lärandet?
  •  Sammanvägning av bedömningar till slutbetyg.
  •  Riktlinjer och stöd för målrelaterade betygskriterier på KTH
  •  Arbete med betygskriterier och modifierad examination i den egna kursen.

Läs mer och anmäl dig till Utveckla lärandet med betygskriterier