Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studie om videons betydelse för lärandet – ur studenternas perspektiv

Prioriterar vi lärare rätt saker när vi använder och skapar video i undervisningen? Vid detta Lunch 'n' Learn-webbinarium presenteras en studie om studenters hantering av video i sin utbildning. Resultatet öppnar för frågor om vilken nytta video gör för lärandet ur studentperspektiv.

Tid: On 2022-10-05 kl 12.15 - 13.00

Videolänk: Online (Zoom)

Språk: Svenska

Medverkande: Kamilla Andersson och Baharak Ronquist Djajarmizadeh

Exportera till kalender

Webbinariet ges på svenska och kommer att spelas in

Studenters perspektiv på video som lärresurs

Under de senaste två åren har lärare lagt ner mycket tid och energi på att skapa undervisningsvideor. I detta webbinarium delar vi med oss av studenters erfarenheter och åsikter kring hur videomaterial uppfattas och används som lärresurs. Vårt fokus har varit på hur videomaterial kan användas i studenters lärandeprocess och bidra till en inkluderande lärmiljö. Vi berättar även om våra erfarenheter från arbete med att stötta lärare i digital kursdesign.

Under webbinariet presenteras några av resultaten från den praktiknära studie som genomförts av Kamilla Andersson, Baharak Ronquist Djajarmizadeh och Linda Barman inom Digital Kursutveckling på institutionen Lärande. Vi kommer också att öppna upp för diskussion kring studenters förändrade studiestrategier som en konsekvens av ökad tillgång till digitalt material och onlineundervisning.

Presentatörer

Kamilla Andersson
Kamilla Andersson forskningsingenjör kaman@kth.se Profil
brd
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-30