Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Öppet utbildningsforum (fd öppna nätverksträffar)

Öppet utbildningsforum (tidigare Öppna nätverksträffar) för all intresserad KTH-personal och studenter infördes med anledning av Coronapandemin i april 2020 för att svara på det stora behovet av information, diskussioner och erfarenhetsutbyte som uppstod i och med att undervisningen och examinationen plötsligt skulle ges på distans. Forumet håller träffar som genomförs i Zoom under två timmar och tar upp aktuella frågor.

Tid: To 2021-08-19 kl 13.15 - 15.00

Plats: Zoom

Exportera till kalender

Öppet utbildningsforum

KTH övergår nu till One Drive som plats för att dela och lagra dokument.

Träffarna utlyses i KTH:s kalendarium, och genomförs normalt varannan vecka, antingen på torsdag eller fredag kl.13.15-15.00. Vid träffarna deltar bl.a. Leif Kari, vicerektor för utbildning, Stefan Stenbom och/eller Elin Lindblad, ansvariga för e-lärandestödet under pandemin.

Forumet modereras av