Till innehåll på sidan

Stockholm Universitet Lärarkonferens 2024

Meningsfullt lärande i tiden

SU välkomna KTH lärare till konferensen om undervisning och lärande 2024. En särskild överenskommelse gäller konferenser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras konferenser i mån av plats.

Tid: To 2024-03-14 kl 08.00 - 17.00

Plats: Campus Albano

Exportera till kalender

Stockholm Trio

KTH,SU & KI logo

Stockholms universitets femte biennala Lärarkonferens

Datum – torsdagen den 14 mars 2024.

Konferensen vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga vid universitetet. 

Konferensen samlar lärare från hela universitetet för att dela erfarenheter kring undervisning, pedagogisk utveckling och att ta ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande för att fortsätta att förbättra vår undervisning och våra lärmiljöer. Konferensspråket är svenska men det kommer att finnas ett engelskt spår att följa.

Lärarkonferensen är en av universitetets högskolepedagogiska satsningar på dig som undervisar och på utveckling av undervisning och lärande vid SU.

Meningsfullt lärande i tiden

Vi lever i en föränderlig tid full av utmaningar som pockar på — digitalt, personligt, lokalt och globalt. Hur påverkar händelser runt oss våra möjligheter att bedriva utbildning där både studenter och lärare anser att den tid och engagemang vi investerar är meningsfull? Universitetsutbildning vill vi ska vara just det: Meningsfull!

Otaliga studier inom högskolepedagogik sedan slutet av förra seklet och fram till idag visar att studenters upplevelse av meningsfullhet i det de studerar, de undervisningsaktiviteter de får vara med om och de sätt de examineras på är ytterst betydelsefullt för deras engagemang och intresse att hålla ut, att fördjupa sig, att anstränga sig.

Detsamma gäller naturligtvis för oss som verkar som medarbetare inom akademin — universitetslärare och administratörer. Lärarkonferens2024 har temat ”Meningsfullt lärande i tiden” för att vi tillsammans ska ha möjlighet att utforska och dela med oss av och kritiskt diskutera på vilka sätt vi försöker förstå och skapa en meningsfull miljö vid universitetet för både studenter och lärare.

Läs mer och anmäl dig här