Kopiering i undervisningen

KTH har tecknat avtal med Bonus Copyright Access som licensierar rättigheter kollektivt för organisationer på bl.a. litteraturområdet. Avtalet ger lärare och studenter möjligheter att inom ramen för undervisningen kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material. Huvudregeln är att det inte är tillåtet att kopiera ur den obligatoriska förlagsutgivna kurslitteraturen.

För närmare information, se Bonus Copyright Access webbsida .