Till innehåll på sidan

Boksläpp: "Situationsbaserad brottsprevention"

Tid: Fr 2022-10-14 kl 12.30 - 13.30

Plats: W37, Teknikringen 78A

"Situationsbaserad brottsprevention" av Charlotta Thodelius och Vania Ceccato introducerar ett tvärvetenskapligt perspektiv på situationens betydelse för brott, rädsla för brott och otrygghet. Bland mycket annat tar boken upp följande teman:

  • Förebyggande strategier för att minska otrygghet och brottsutsatthet.
  • Analyser av platsen, dess användare och användning.
  • Förebyggande arbete i relation till jämställdhet, intersektionalitet och social hållbarhet.

Om evenemanget på Säkra platsers webbplats

"Situationsbaserad brottsprevention" i Digitala vetenskapliga arkivet