Till innehåll på sidan

Etiskt dilemma om medel mellan forskningsfinansiärer och forskingsindustrin

Under hösten 2020 erbjuds personalen på ABE-skolan att delta på två etikseminarier. Det första seminariet sker den 22 oktober med temat Publiceringsetik och samförfattarskap (hålls på engelska). Det andra seminariet har temat Etiskt dilemma om medel i forskingsindustrinoch sker den 26 november (på svenska). Även övrig personal på KTH är välkomna att delta.

Tid: To 2020-11-26 kl 14.30 - 16.00

Föreläsare: Johan Silfwerbrand

Plats: Zoom (länk skickas ut efter registrering)

Att forskningen skall vara fri är vi nog alla eniga om. I högskolelagen stipuleras: ”För forskningen skall som allmänna principer gälla att 1. forskningsproblem får fritt väljas, 2. forskningsmetoder får fritt utvecklas och 3. forskningsresultat får fritt publiceras”. Men verkligheten kan vara en annan. Merparten av KTH:s forskning bedrivs helt eller delvis med externa medel och finansiärerna styr direkt eller indirekt valet av forskningsproblem genom t.ex. riktade utlysningar och prioriteringar av olika ansökningar. Finansiärer och uppdragsgivare kan också framföra önskemål om både metodik och resultat.

Fokus för detta seminarium är forskningsetiska frågor med utgångspunkt från några konkreta fall.

Hur hanterar vi företag med specifika önskningar och intervjuer där den intervjuade eller vederbörandes chef inte vill att alla tankar publiceras? Hur påverkar självcensur vår forskning?

Seminariet inleds av Johan Silfwerbrand men tyngdpunkten ligger på diskussioner i mindre grupper.

Välkommen att registrera dig till denna workshop den 26 november 2020!

Innehållsansvarig:Cecilia Olah
Tillhör: ABE
Senast ändrad: 2020-10-02