Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

JML-seminarium: Jämställdhetsperspektiv i forskningen och forskningsansökningar

Tid: To 2021-11-18 kl 15.30 - 16.30

Plats: Zoom (länk skickas ut efter registrering)

Språk: Svenska

Medverkande: Pernilla Hagbert, Mats Wilhelmsson

Exportera till kalender

JML i forskningsansökningar: en fråga om både form och innehåll!

Pernilla Hagbert, forskare vid Samhällsplanering och miljö, berättar hur flera forskningsprojekt vid KTH framgångsrikt lyckats integrera frågor om jämställdhet och rättvisa som en bärande del av såväl projektets metodologiska ansats, teoretiska ramverk och frågeställningar. Att skriva in JML-perspektiv i forskningsansökningar handlar om mer än att bara redogöra för projektgruppens representation – det bör genomsyra en annan typ av ansats i forskning för en hållbar utveckling.

Seminariet avslutas med möjlighet att ställa frågor.

Inom ramen för ABE-skolans jämställdhets-, mångfalds-och likavillkorsarbete (JML) genomför vi en intern seminarieserie för ABE-skolans anställda med syfte att synliggöra det arbete som pågår för att uppnå en jämställd och attraktiv arbetsplats.