Kvalitetsråd för forskarutbildning

Tid: Må 2020-03-02 kl 10.00 - 11.30

Plats: Konferensrummet, Skolkansliet, plan 4, Teknikringen 74D