Till innehåll på sidan

Livs- och karriärprogram

KTH främjar den interna och externa rörligheten genom att erbjuda anställda möjligheten till en livs- och karriärplanering (LOK).

Livs- och karriärplanering för tillsvidareanställda

KTH främjar den interna och externa rörligheten genom att erbjuda tillsvidareanställda möjligheten till en livs- och karriärplanering (LOK).

Livs- och karriärplanering finns i olika varianter och inkluderar individuell handledning/coaching. Respektive utvecklingsprogram genomförs av den anställde i samarbete med en konsult från företaget Starck&Partner och ska resultera i en individuell handlingsplan. Här kan du läsa om Starck&Partner (www.starckpartner.se) .

KTH strävar efter att ge anställda möjlighet att utveckla sin kompetens och därmed behålla sin anställningsbarhet. Det ska vara ett aktivt val att arbeta på KTH.

Livs- och karriärplanering finansieras av lokala partgemensamma medel och är därmed kostnadsfritt för avdelning och skola.

Villkor för behörighet till programmet

KTH kan erbjuda LOK en gång per anställd. Följande krav måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om livs- och karriärplanering.

  • Typ av anställning: Tillsvidare anställning

  • Anställningstid: Minst 3 år

  • Anställningens omfattning: Minst 50 %

Kontakt

För mer information kontakta Karin Eliasson, karelia@kth.se .