Livs- och karriärprogram

KTH främjar den interna och externa rörligheten genom att erbjuda anställda möjligheten till en livs- och karriärplanering (LOK).

Livs- och karriärplanering

KTH främjar den interna och externa rörligheten genom att erbjuda tillsvidareanställda möjligheten till en livs- och karriärplanering (LOK).

Livs- och karriärplanering finns i olika varianter och inkluderar individuell handledning/coaching.

Respektive utvecklingsprogram genomförs av den anställde i samarbete med en konsult från företaget Starck&Partner  och ska resultera i en individuell handlingsplan.

KTH strävar efter att ge anställda möjlighet att utveckla sin kompetens och därmed behålla sin anställningsbarhet. Det ska vara ett aktivt val att arbeta på KTH.

Livs- och karriärplanering finansieras av lokala partgemensamma medel och är därmed kostnadsfritt för avdelning och skola.

KTH kan erbjuda LOK en gång per anställd. Följande krav måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om livs- och karriärplanering.

  • Typ av anställning: Tillsvidare anställning

  • Anställningstid: Minst 3 år

  • Anställningens omfattning: Minst 50 %

Informationsmöten Livs- och karriärplanering (LOK) inför våren 2020

Informationen beräknas ta ca en timme. Ingen föranmälan behövs.

Ansökan

Sista ansökningsdag för att delta i Livs- och karriärplanering (LOK) våren 2020 är 27 november.

Skicka in din ansökan med bilaga per e-post till:

Karin Eliasson, karelia@kth.se

Ansökan och bilaga (doc 116 kB)

Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

För mer information kontakta Karin Eliasson , karelia@kth.se