Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

A Socio-Material Study of User Involvement

Interrogating the practices of technology development for older people in a digitalised world

Tid: To 2022-09-22 kl 10.00

Plats: T2 (Jacobssonsalen), Hälsovägen 11C, Huddinge

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teknik och hälsa

Respondent: Björn Fischer , Teknisk vårdvetenskap

Opponent: Prof. Dr. Steve Woolgar,

Handledare: Prof. Dr. Britt Östlund, Teknisk vårdvetenskap; Prof. Dr. Alexander Peine,

Exportera till kalender

QC 2022-06-22

Abstract

En åldrande befolkning och tilltagande digitalisering utgör samverkande förändringar i dagens samhälle som påverkar äldre människors levda verklighet på ett djupgående sätt. Mot bakgrund av att vara slutanvändare och mottagare av en ständig ström av tekniska artefakter har talet om användarinvolvering kommit att bli närmast normativ. Utöver metodologiska principer har litteraturen dock förblivit förvånansvärt vag när det gäller den praktiska implementeringen av tillvägagångssätten för att involvera äldre teknikanvändare. Mindre tycks vara känt, både empiriskt och konceptuellt, om hur design och användarinvolvering går till i praktiken, och hur det skulle spela någon roll att åstadkomma avsiktliga eller oavsiktliga effekter.

Den här avhandlingen syftar sig till att studera praktiken av användarinvolvering och design, med ett perspektiv från Teknik och Samhälle Studier (STS). Specifikt syftar avhandlingen till att både bygga på och bidra till STS teorierna om förbindelsen mellan design av teknik och äldre användare. Avhandlingen frågar: Vad finns det att lära sig om användarinvolvering som metod om vi fokuserar på existerande design praktiker? För att besvara denna fråga studerar avhandlingen praktiken av användarinvolvering och design i fyra olika aspekter. Specifikt granskar avhandlingen litteraturen om hur användarengagemang spelar roll i empiriska projekt som inkluderar äldre människor (Paper I); undersöker hur olika konfigurationer av deltagande spelar roll i designworkshops (Paper II); granskar användarinvolvering i företagspraktiken (Paper III); och studerar effekterna av designpraktiker under de omständigheter som råder i företag (Paper IV). Den huvudsakliga empirin presenteras i form av en tvåårig etnografisk studie i ett medelstort företag, vars material informerade Paper III och Paper IV.

Resultaten visar hur användarinvolvering i praktiken är både betingat och transformerande, eftersom den selektivt engagerar flera deltagarna och skapar olika verkligheter. I praktiken tycks användarmedverkan vara beroende av ett antal underliggande premisser och sociomateriella förhållanden och därmed alltid en dynamisk och tillfällig prestation. Vidare visar avhandlingen hur praktiken av användarinvolvering kan skapa olika verkligheter, och artikulera och materialisera versioner av objekt och bilder såsom åldrande. Avhandlingen bidrar både teoretiskt och praktiskt genom att belysa de underliggande sociomateriella aspekterna av användarinvolvering, och genom att betona åldrande som ett särskilt objekt av design. De bifogade artiklarna omfattar ett konceptuellt ramverk såväl som tre nya koncept 'design multipel', 'skiftande mellanrum' och 'viskös bildlandskap' för att teoretisera de relationer av användarinvolvering med design, underliggande förhållanden och åldrande. Praktiskt bidrar avhandlingen med tre huvudsakliga implikationer när det gäller frågor om godhet, politik och etik.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-314645