Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bioaccessibility, corrosion and surface properties of metals, alloys and metallic powder in biological fluids of relevance for occupational and consumer health hazard assessment

Tid: Må 2021-12-13 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/meeting/register/u5wodumurDIjH9UhhHbmjhRcJ6vErKrU62Kf

Språk: Engelska

Ämnesområde: Kemi

Respondent: Xuying Wang , Yt- och korrosionsvetenskap

Opponent: Professor Lars Nyborg, Chalmers

Handledare: Professor Inger Odnevall Wallinder, Yt- och korrosionsvetenskap, Materialvetenskap, Materialvetenskap; Assistant Professor Yolanda S. Hedberg,

Exportera till kalender

QC 2021-11-15

Abstract

Olika hälsorisker som till exempel hudallergi kan uppstå vid exponering för nickel och kobolt. Det är därför viktigt att förstå om olika metalliska föremål, metaller och legeringar kan frisätta dessa element i kontakt med olika kroppsvätskor. I den här doktorsavhandlingen har en metod utvecklats för att bestämma mängder av frisatt nickel och kobolt från massiva ytor och pulver av olika metalliska legeringar och rena metaller på ett jämförbart sätt och för olika exponeringsvägar (hudkontakt, inandning, förtäring). Ett annat mål har varit att undersöka om metaller som kobolt, som ofta endast befinner sig som föroreningar i legeringar, förekommer i ytoxiden eller endast i bulkmaterialet och hur det påverkar frisättningen (kobolt har nyligen omklassificierats då metallen kan orsaka cancer). Studierna har också omfattat samband mellan ytegenskaper och frisättning av metaller från metalliska pulver som används i tillverkningsindustrin och metalliska föroreningar samt undersökt hälsorisker med tatueringsfärger. Resultaten har visat att frisättningen av nickel och kobolt till olika syntetiska kroppsvätskor från metaller och legeringar ofta korrelerar väl med deras yt- och korrosionsegenskaper. Det medför att frisättnings- eller korrosionstester skulle kunna användas för att gruppera olika metaller och legeringar och bedöma deras hälsorisker, i stället för att eventuella risker baseras på legeringarnas bulksammansättningar. Legeringarnas ytoxider har ofta en skild sammansättning och en förmåga att minska frisättning av metaller på ett mycket effektivt sätt. Återanvänt pulver vid additiv tillverkning (3D-printning) kan erhålla ändrade fysikaliska och kemiska egenskaper på grund av exponeringen för laser. Innehållet av nickel, kobolt och kromföroreningar i tatueringsfärger var kopplat till andra metaller, främst järnrik röd pigment. Den här avhandlingen bidrar till att förfina riskbedömningar av metaller, legeringar, och metallinnehållande produkter.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-304814