Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Interactions between polymers and the environment

Tid: To 2021-09-30 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_QLyLOUD-SA-H4j7Gw00qfA, Stockholm (English)

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Nazanin Alipour , Polymera material

Opponent: Professor Antal Boldizar,

Handledare: Professor Mikael S. Hedenqvist, Polymera material

Exportera till kalender

Abstract

Denna avhandling behandlar struktur och egenskaper hos ett antal polymerbaserade material i kontakt med vissa specifika miljöer. Den första delen behandlar migration och utarmning av aktiva substanser från insekticid-impregnerade polyetenplattor i vatten och luft vid olika luftfuktigheter och högre temperatur.

I den andra delen studerades strukturen, kristallisationskinetiken samt mekaniska och transportegenskaper hos flerskiktade polymerfilmer uppbyggda av metallocen-polyeten (mPE) och lågdensitetspolyeten (LDPE), och i vissa fall också med skikt av poly(etylen-co-vinylalkohol) och en polyetenkompatibilisator. Vidare observerades en inhomogen svällning i 2-skiktsfilmen med mPE och LDPE, på grund av skillnader i upptag av n-hexan (och limonen) i respektive filmskikt, vilket orsakade en böjning/krökning av filmen vid exponering för ångan. Denna effekt utvärderades ytterligare för att se om den lösningsmedelsinducerade böjningen kunde användas som en passiv sensor för att detektera närvaron och halten av flyktiga organiska föreningar i luft (VOC). 

I den tredje delen av detta arbete visades möjligheten att producera biopolymer-material baserat på larver (Svart soldatfluga). Efter tillsats av en mjukgörare till det avfettade larvmaterialet framställdes protein-baserade biopolymerfilmer genom kompressionsgjutning. Den extraherade lipiden från avfettningen kan potentiallt också användas i olika applikationer, såsom i smörjmedel. 

I den sista delen av detta arbete undersöktes frisättningen av mikro- och nanopartiklar från en nanokomposit av polypropen och nanolera i en vanlig miljö för plast (luft vid förhöjd temperatur). En prototyp-exponeringskammare konstruerades och en metodik utvecklades för att kunna åldra (bryta ned) provet i denna kammare och analysera effekten av åldrandet.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-301255