Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Optical Functionalization of Transparent Wood Biocomposites

Tid: Fr 2022-10-14 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Språk: Engelska

Respondent: Martin Höglund , Biokompositer, Wallenberg Wood Science Center

Opponent: Professor Jonsson Magnus, Linköpings universitet

Handledare: Lars Berglund, Biokompositer, VinnExcellens Centrum BiMaC Innovation, Wallenberg Wood Science Center; Sergei Popov, Fotonik

Exportera till kalender

QC 2022-09-21

Skolchef Mikael Lindström, CBH, har godkänt embargo.

Abstract

Transparent trä (TW) är biokompositmaterial som kombinerar lastbärande egenskaper med hög ljustransmittans. TW består av träsubstrat som impregnerats med en polymermatris. Genom att tillsätta additiv till TW kan nya multifunktionella material framställas. Additivens funktioner begränsas dock ofta av aggregation och strukturen i trä begränsar partikelimpregnering. Med kemisk behandling av träsubstratet kan additivens dispersion och distribuering samt optiska egenskaper justeras i TW. Strukturen och kemin i träsubstraten påverkades med delignifiering eller blekning.

 Med en thiol-ene-polymermatris kunde TW med hög eller låg ljusspridning framställas genom att justera träsubstratets kemi. Delignifierat trä kunde dopas med stora mängder fluorescerande färgämnen så att en TW-baserad laser framställdes. I lasern förstärktes emissionen av ljusspridning. Dessutom riktade vågledning i TW emissionen så att lasern inte var slumpartad.

Nanopartiklar (NP) distribuerades i trä genom in-situ syntes eller laddningsreglerad diffusion. Med in-situ syntes kan trä impregneras med mobila reaktanter. Med laddningsreglerad diffusion kan katjoniska NP dispergeras av negativa laddningar i träsubstratet. TW med strukturell färg och våglängdsspecifik polarisering framställdes med in-situ syntes av plasmoniska NP (PNP). Träkomponenter reducerade, dispergerade och stabiliserade PNP. TW med flamskyddande och självsläckande egenskaper och med bevarad ljustransmittans framställdes med laddningsreglerad diffusion av kajoniska silika NP.

Sammanfattningsvis så har biokomopsiter med nya egenskaper framställts genom att bleka eller delignifiera träsubstrat så att dispersionen av additiv förbättrades i TW. TW med laserförmåga, fluorescens, flamskyddande egenskaper och strukturell färg har framställts.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-318395