Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Textile and Paper Microfluidic Platforms for Electroanalytical Nucleic Acid Testing

Tid: Må 2021-10-18 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm (English)

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Shirin Khaliliazar , Fiberteknologi, KTH

Opponent: Associate Professor Firat Güder, Imperial College London

Handledare: Universitetslektor Mahiar Hamedi, Fiberteknologi

Exportera till kalender

Abstract

Snabba och noggranna diagnostiska tester som utförs nära patienten utanför välutrustade laboratorier är det mest avgörande sättet att ta itu med smittsamma sjukdomar, som i värsta fall kan förvandlas till en pandemi.Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2) är den senaste men förmodligen inte den sista pandemin under 2000-talet.Nukleinsyraamplifieringstest (NAAT) identifierar patogener på en molekylär nivå genom att rikta in på specifika gensekvenser. NAAT är för tillfället den gyllene standarden för molekylär diagnostisk teknik med tanke på desstillförlitlighet, känslighet, och specificitet Utöver detta ger NAAT kvantitativa resultat med en kort behandlingstid i motsats till konventionella immunanalyser eller odlingsmetoder. De flesta NAAT-metoder kräver dock centraliserade laboratorier och utbildad personal och är därmed inte anpassade för självtest nära patienten.Biosensorsfältet var inspirerat av mikroelektronikrevolutionen på 1980-talet, vilket ledde till uppkomsten av konceptet mikrototalanalyssystem(μTAS). Dessa system har som syfte att miniatyrisera laboratoriebaserade tester genom att utföra alla steg i enstaka mikrofluidanordningar.Kombineringen av patientnära NAAT-tester med μTAS kan därför erbjuda snabba, känsliga och specifika diagnostikverktyg och därmed ha stor påverkan för att förhindra överföring av infektionssjukdomar. I den här avhandlingen har vi använt papper och textila material som en platform utveckling av μTAS.Dessa material har många egenskaper som är nödvändiga för μTAS såsom förmågan att transportera vätskor, lagra reagenser och att integrera elektroniska funktioner, vilket gör dem ideala för att integrera prisvärda, bärbara och lättillverkade μTAS för NAAT-tester. Vi har speciellt utvecklat NAAT-tekniker med papper- och trådbaserad elektrokemisk avläsning som ger kvantitativa svar med hög känslighet,specificitet och möjlighet att ansluta till bärbara elektroniska enheter. Detta arbete banar vägen för robusta, digitala och patientnära prov-till-svar-tester som baseras på NAAT-teknik.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-302471