Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Efficient Calculation of Nonlinear Spectroscopic Properties within the Time-Dependent Density Functional Theory Approximation

Tid: Ti 2023-10-31 kl 09.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/66109968018

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teoretisk kemi och biologi

Respondent: Karan Ahmadzadeh , Teoretisk kemi och biologi, Patrick Norman

Opponent: Professor Johannes Neugebauer, University of Münster, Tyskland

Handledare: Professor Patrick Norman, Teoretisk kemi och biologi

Exportera till kalender

QC 20231005

Abstract

Denna avhandling introducerar en ny beräkningsmetod skräddarsydd för effektiva beräkningar av icke-linjära spektroskopiska observabler. Först presenteras en härledning och implementering av en algoritm utformad för att utnyttja lineariteten i Fock-matrixkonstruktionen vid beräkning av två-fotons absorptions tvärsnitt inom ramen för "the self-consistent field approximation". Därefter utvidgas denna beräkningsmethod till nivån av "density functional theory" för funktionaler som tillhör den generaliserade gradientapproximationen. Slutligen presenteras härledningen och implementeringen av den icke-linjära "exchange-correlation kernelen" för funktionaler som tillhör meta-generaliserade gradientapproximationen för första gången.

Sammantaget bidrar de framsteg som presenteras i denna avhandling med nya metoder och insikter för beräkningen av för icke-linjära spektroskopiska beräkningar, vilket erbjuder potentialen för storskaliga teoretiska spektroskopiberäkningar.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-337435