Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Den 23:e Holger Erdtman-föreläsningen

Ansträngda intermediärer och kemiutbildning som verktyg för innovation

Professor Neil Garg kommer att presentera de senaste försöken att använda okonventionella, ansträngda intermediärer, som t.ex. cykliska allener och cykliska 1,2,3-triener, som byggstenar för heterocyklar och naturprodukter. Dessutom kommer initiativ inom området för kemisk utbildning att beskrivas.

Tid: To 2024-05-16 kl 15.30 - 16.30

Plats: Hörsal K2, Teknikringen 28

Språk: Engelska

Medverkande: Neil Garg

Exportera till kalender

Professor Neil Gargs forskning är inriktad på kemisk syntes av organiska föreningar, med tonvikt på utveckling av nya strategier för framställning av komplexa molekyler som besitter unika strukturella, biologiska och fysikaliska egenskaper. Hans forskningsgrupp har gjort genombrott inom katalys, särskilt stark bindningsaktivering av estrar och amider med hjälp av nickelkatalysatorer, och i förståelsen och och utnyttjande av ansträngda intermediärer, såsom aryner, cykliska alkyner och cykliska allener.

Om Neil Garg

Neil har en kandidatexamen i kemi från New York University där han bedrev grundforskning med professor Marc Walters. Under sina grundutbildningsår tillbringade han flera månader i Strasbourg, Frankrike, medan han forskade med professor Mir Wais Hosseini vid Université Louis Pasteur som en NSF REU Fellow. Neil tog sin doktorsexamen 2005 vid California Institute of Technology under ledning av professor Brian Stoltz. Han anslöt sig sedan till professor Larry Overmans forskningslaboratorium vid University of California, Irvine som NIH Postdoctoral Scholar, varefter han gick till UCLA för att starta sin oberoende karriär.