Till innehåll på sidan

Kontakt

Dina utlägg och reseräkningar hanteras av skolans rese- och utläggsgrupp.

Rese-och utläggsgruppen kan hjälpa dig med alla frågor kring resor och utlägg som du behöver hjälp att få ersättning för. Gruppen tar även hand om enskilda arvoden vid styrelsearvoden, gästföreläsare, opponenter och betygsnämnd. Vid timanställningar eller studentmedarbetare vänder du dig till HR för support. Kontakta HR

Använd gärna vår gemensamma inkorg med dina frågor och funderingar: travelexpenses@cbh.kth.se

CBH Reseansvarig

Susanne är reseansvarig på CBH skolan och kontaktperson gentemot KTH:s Travel Manager vid övergripande reserelaterade frågor. Susanne arbetar även med granskning av utlägg, arvoden och reseräkningar för institutionerna fiber och polymerteknologi, ingenjörspedagogik, kemiteknik.

Post- och besöksadress: Teknikringen 42, 114 28 Stockholm
Postfack: Teknikringen 42, bottenplan.

Flemingsberg

Lena arbetar med granskning av utlägg, arvoden och reseräkningar och hjälper i första hand dig som arbetar på medicinsk teknik och hälsosystem samt verksamhetsstödet på CBH skolan. Lena hittar du på plan 7 bland den övroga administrationen i Flemingsberg.

Post- och besöksadress: Hälsovägen 11C, 141 57 Huddinge
Postfack: Plan 5, godsmottagningen

Albanova och SciLifelab

Eeva arbetar med granskning av utlägg, arvoden och reseräkningar och hjälper i första hand dig som arbetar på institutionen Proteinvetenskap, Industriell Bioteknologi, Genteknologi, samt avdelningen Glykovetenskap på institutionen för Kemi.

Post- och besöksadress: Roslagstullsbacken 21, plan 5, 114 21 Stockholm eller
Tomtebodavägen 23A, Gamma 7, 171 65 Solna.
Postfack: AlbaNova plan 5 | SciLifeLab receptionen.