Till innehåll på sidan

Utvecklingsplan

CBH-skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 beskriver riktningen för skolan under perioden.

Utvecklingsplan 2018-2023, CBH (pdf 8,0 MB)

CBH-skolans utvecklingsplan ska spegla KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 , ett av universitets centrala styrdokument som visar på riktningen för KTH för de kommande åren. 

CBH:s utvecklingsplan har samverkats och var uppe i CBH:s ledningsgrupp vid ett antal tillfällen under våren 2018. Arbetet påbörjades i januari samma år och fem grupper med processledare har fokuserat på respektive område: grundutbildning, forskarutbildning, forskning, innovation och entreprenörskap samt kvalitetssystem och verksamhetsstöd.