Skip to main content

Almedalen - Forskning för framtidens hållbara energisystem

Framtidens energisystem utvecklas för att uppnå hållbarhetsmål. KTH bedriver forskning för att ta fram lösningar för framtidens energisystem med utveckling av ny teknik och nya metoder. Seminariet ger smakprov från forskning inom olika vetenskapsområden som teknik, ekonomi och beteende.

Time: Mon 2019-07-01 14.00 - 15.30

Location: Teaterskeppet, Almedalen, Gotland

Participating: Lina Bertling Tjernberg

PROGRAM

Föreläsare:

Lina Bertling Tjernberg , professor i elkraftnät KTH

Christophe Duwig , universitetslektor i mekanik KTH

Mats Engwall , professor i industriell ekonomi KTH

Cecilia Katzeff , forskare strategiska hållbarhetsstudier KTH

Sebastian Lourdudoss , professor i tillämpad fysik KTH

Semida Silveira , professor i energisystemplanering KTH

More information about Almedalen 2019