Skip to main content

On human cold adaptation

Time: Fri 2023-02-17 13.30 - 14.30

Location: Seminarierummet på Avdelningen för Omgivningsfysiologi. Address: Berzelius väg 13, Solna.

Language: English

Participating: Michail Keramidas