Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Stora avvikelser: här, där och överallt

Time: Tue 2022-10-18 14.00 - 15.00

Location: Rum 3721, Lindstedtsvägen 25

Video link: https://kth-se.zoom.us/j/63291554464

Language: Swedish

Participating: Pierre Nyquist

Export to calendar

Sammanfattning:

I den här presentationen kommer jag ge en överblick av teorin för stora avvikelser, en del av sannolikhetsteori som beskriver extrema händelser, samt mitt arbete kring olika problem inom teorin och dess tillämpningar. Sprungen ur arbetet av svenska aktuarier under tidigt 1900-tal har teorin för stora avvikelser utvecklats till en hörnsten i den moderna sannolikhetsteorin. Resultat ur teorin dyker upp mer eller mindre explicit i en rad områden och den har starka kopplingar till flera områden inom och utanför matematik, som till exempel konvex analys, dynamiska system, partiella differentialekvationer, variationskalkyl, informationsteori och statistisk fysik. 

Presentationen inleds med en allmän introduktion till stora avvikelser via några enkla exempel. Därefter kommer jag presentera ett axplock ur tidigare och pågående arbeten där stora avvikelser, samt kopplingar till stokastisk kontroll, har en central roll. Frågeställningarna hämtas från områden som statistisk fysik, interagerande partikelsystem, stokastiska numeriska metoder/stokastisk simulering, beräkningskemi och maskininlärning.