Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

20-års jubileum för Matematiska Cirkeln

Published Nov 13, 2019

Matematiska Cirkeln startade 1999 PÅ KTH för att gymnasieelever skulle få möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Genom åren har hundratals elever tagit del av populärföredrag varvat med genomgång av egenskrivna kompendier med matematiska frågeställningar.

Konceptet var så lyckat att Matematiska cirkeln från 2001 blev godkänd som en 50-poängskurs i gymnasieskolorna. Cirkeln ordnas numera under Stockholm Matematik Centrum  (KTH/SU) 

Framgången vilar till stor del på duktiga och engagerade doktorander som skriver kompendier, håller underhållande gästföreläsningar och involverade lärare som fortsätter att förse elever med matematik kunskaper.

Läs mer på matematiska cirkelns webbsida