Skip to main content

Susann Boij - KTHs pedagogiska pris 2019

Published Nov 13, 2019

Pedagogiska priset är ett resebidrag som utdelas årligen till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grundutbildningen.

I år har priset gått till en av SCI-skolans framstående lärare, Susann Boij, samt Peter Diner från CBH-skolan. 

Motivering för Susann:

Susann Boij, universitetslektor vid institutionen för farkost och flyg, SCI, samt PA för civilingenjorsprogrammet i Farkostteknik, stimulerar studenternas lärande, skapar ett positivt lärandeklimat och undervisar med stort engagemang pa en nivå mycket väl anpassad till studenternas förkunskaper och bakgrund. Susann är en förebild för alla lärare på KTH.

Susanns öppenhet för nya ideer kring undervisning och lärande skapar inspirerande och dynamiska lärandemiljöer både pa kurs- och programnivå och bidrar till utvecklingen av utbildningen vid KTH. Susanns förmåga att ge kritik pa ett nyanserat och ödmjukt sätt stimulerar också till kritiskt tänkande både bland studenter och kollegor.
 
Susann är en mycket värdig mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2019.

Läs intervjun med pristagaren: ”Det roliga är att göra det svåra”