Skip to main content

Uppdateringar

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Uppdateringar den 27 september 2023 (2.27)

Nya funktioner

 • Utbildningsinformation, signalering: Ny regel för signaldefinitioner som gör det möjligt att avgränsa signaler till specifika statusar på utbildningar och tillfällen.

 • Utbildningsinformation, signalering: Ny regel för signaldefinitioner som gör det möjligt att skicka signaler vid borttagande av utbildningar och tillfällen.

 • Utbildningsinformation, signalering: Nytt standardbeteende för signaler som begränsar lokala integrationers möjligheter att skicka signaler. Ny regel på signaldefinition krävs för att aktivera ett undantag.

 • Studieavgifter: Man kan nu aktivera ett redan påbörjat utbildningstillfälle med den nya hanteringen av studieavgifter. Gäller kurspaketeringstillfällen där det finns förväntade deltaganden. Nästkommande studieavgiftsperiod, efter innevarande, kan aktiveras med ny hantering.

 • Utbildningsinformation: Infört stöd för två regeltyper på utbildningsmall.
  - Möjlighet att ange standardvärden för vissa attributtyper via regelverk på utbildningsmallar: "Ange standardvärde för attribut".
  - Möjlighet att ange texter för tips till slutanvändarna vid visst värde via regelverk på utbildningsmallar: "Tipsa användaren vid specifikt värde för vissa attribut".

Förbättrade funktioner

 • BI-objekt: Nu är det rätt engelsk översättning för objektet BI_AKTORER.

 • Bevisinformation: Registervård av bevisbenämning tillåter inte längre byte av bevistyp om bevisbenämningen använts.

 • Grunddata: Leverans av ny sök- och redigeringssida för "Eget lärosäte".

 • Ladok för studenter är nu förberedd för inloggning via Freja eID

 • Ladok för studenter: Vid inloggning i test-, integrationstest- och utbildningsmiljöerna visas nu ett felmeddelande om användaren inte är anställd på lärosätet.

 • Processtöd: Processuppgiftsåtgärder som validerar att alla obligatoriska attribut för en viss status finns har tidigare även kontrollerat ingående delar som t ex moduler. Nu kontrolleras enbart det överliggande objektet.

 • Resultat: Fältet för att lägga in titel är nu längre.

 • Resultat: Inläggning av titel går nu att masshantera.

 • Resultat: Titlar går nu att visa genom informations-i vid rapportering och attestering.

 • Resultat: Ärenden "Rätta titel i resultat" har nu lika långa textfält som vid rapportering.

 • Studieavgifter: Användaren varnas när det görs en flytt in/ut ur en studieplan för en betalningsskyldig student. Gäller både tidigare och ny studieavgiftshantering.

 • Studieavgifter: Framsökta fakturor går nu att sortera på vissa kolumner.

 • Studieavgifter: Man kan nu ange flera alternativ samtidigt i sökfältet "Status" under "Studieavgiftsskyldiga studenter".

 • Studieavgifter: Utdata "Ny studieavgiftsbetalning" inkluderar nu information om perioddeltaganden.

 • Utbildningsinformation: När man skapar en ny upplaga av en litteraturlista och vill kopiera en gammal upplaga, så måste man aktivt gå in och välja det.

Viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: Rättat så att det går att ändra aktivitetstillfällen som avser utbildning utan kod.

 • Signalering: Webbläsaren hänger sig inte längre när man skapar ny signaldefinition och sedan trycker på avbryt.

 • Uppföljning: Nu stämmer dokumentationen överens med databasen, gällande objektet BI_FORVANTATTILLFALLESDELTAGANDEN.

 • Uppföljning: Oberoende av när examinationsdatum sätts för en kurs, så visas nu korrekt värde (betalande/ej betalande) i HPR-rapporten (avser den nya Studieavgiftshanteringen).

 • Utbildningsinformation: Det går nu att skapa plan för kurs/program med datum "Giltlig från och med" före 2023.

 • Utbildningsinformation: När man ska skapa "Ny kurs med guide", så fungerar det nu att skriva i fältet för "Organisation"

 • Utbildningsinformation: Ändra-ikonen (pennan) fungerar nu som den ska i flikarna Plan och Litteraturlista.

 • Utbildningsplanering: Nu går det även att ange ett datum för "Giltig från och med" för en plan/litteraturlista. Uppgift om period krävs inte längre.

 • Utbildningsinformation: Rättat så att värdet för särskild behörighetsmodell skickas via EMIL oavsett om "Använd modell för särskild behörighet" är "Ja" eller "Ej angivet".

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:Katarina Tillman
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Sep 25, 2023