Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Öppen vetenskap en viktig del av Horisont Europa

Öppen vetenskap kan bidra till att göra forskning mer tillgänglig för olika målgrupper. Medborgarforskning och involvering av allmänheten är viktiga delar av Öppen vetenskap och Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

Tid: On 2021-09-15 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom

Medverkande: Christian Kirschsteiger, Maria Hagardt, Lotta Thomasson, Anna Raask

Exportera till kalender

Att involvera samhället och dess medborgare i forskningen bidrar till att maximera effekten av ny kunskap och förbättra förståelsen för den vetenskapliga processen. Men hur engagerar och samarbetar du med medborgarna i ditt eget arbete och forskningsprojekt? Vilka är drivkrafter, fördelar och utmaningar och hur ser du till att du involverar alla relevanta parter?

I denna workshop får du lära dig hur du engagerar olika typer av intressenter, vad medborgarforsking är och hur det kan stärka dina projektförslag för Horisont Europa samt andra internationella och nationella forsknings- och innovationsprogram.

Talare:
Christian Kirschsteiger, ansvarig för strategisk utveckling av EU-policies för smarta infrastrukturer, iklusive energi och transport (DG CNECT)

Maria Hagardt och Lotta Waesterberg Tomasson, Vetenskap & Allmänhet

Elisabetta Broglio, Citizen Science facilitator CRG and researcher Marc A. Marti-Renom

Anna Raask, RSO, Forskningsrådgivare Horisont Europa, Impact,


Anmälan till workshop (zoom länk skickas till alla anmälda deltagare)

Program ( på engelska)

  • European Commission on Open Science and Citizen Science in the context of digital modelling
  • The European Commission initiative Destination Earth (DestinE) which aims to develop a high precision digital model of the Earth to monitor and simulate natural and human activity as an example of bringing together open science & citizen science under a major digital modelling initiative
  • Digital Europe Programme (DEP), the EU funding programme focused on bringing digital technology to businesses, citizens and public administrations.
  • Citizen Science and Public Engagement in Horizon Europe.
  • What is Citizen Science?
  • A presentation of the Genigma project and other Swedish and international projects.
  • How to set up a successful citizen science project.

Workshopen anordnas av Vetenskap & Allmänhet, VA (Public & Science), KTH Research Support Office och centrumbildningen Digital Futures (KTH, SU, RISE).