Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarium om Jämställdhet i forskningssamverkan

I RSO:s seminariserie, främst riktad till ledare av stora initiativ för forskningssamverkan, på uppdrag av vice rektor för forskning, Annika Stensson Trigell, bjuder vi in till ett kompetensseminarium och praktisk workshop om Jämlikhet, jämställdhet och inkluderande miljöer i forskningssamverkan.

Tid: Ti 2020-12-08 kl 14.00 - 15.30

Plats: Zoom

Medverkande: Klara Folkesson, Jenny Wanselius, Anna Kiefer

Exportera till kalender

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också en viktig resurs för KTH.

Röd box med vit text Jämställdhet och symbolen för globala hållbarhetsmålet  nummer 5

Anmäl er gärna via denna länk  så att vi kan förbereda grupprum för diskussioner och meddela programändringar.

Kontaktperson: Marianne Loor , Research Support Office

Program (Engelska)
14.00 Welcome and introduction, Annika Stensson Trigell, Vice President for Research
14.10 KTH Eqaulity policy, Klara Folkesson (presenting for Anna Wahl, EqO)
14.20 KTH Gender and Equality in practise, Klara Folkesson EqO
14.30 Gender, Equality in Research proposals (EU funding), Jenny Wanselius, RSO
14.45 Gender, Diversity and Inclusion in a KTH research centre - Digital Futures, Anna Kiefer COO
15.00 Breakout session
15.20 Discussion and take-aways
15.30 Conclusion