Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EC frigör 123 M € till forskning och innovation för att bekämpa hotet från virus

Publicerad 2021-04-07

Kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, till brådskande forskning om varianter av coronaviruset. Denna första nödfinansiering från Horisont Europa kompletterar en rad EU-finansierade forsknings- och innovationsåtgärder för att bekämpa coronaviruset och bidrar till kommissionens övergripande åtgärder för att förebygga, mildra och reagera på effekterna av coronavirusvarianter, i enlighet med den nya europeiska beredskapsplanen för bioförsvar HERA-inkubatorn.

Kommissionen frigör 123 miljoner euro från Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, till brådskande forskning om varianter av coronaviruset. Denna första nödfinansiering från Horisont Europa kompletterar en rad EU-finansierade forsknings- och innovationsåtgärder för att bekämpa coronaviruset och bidrar till kommissionens övergripande åtgärder för att förebygga, mildra och reagera på effekterna av coronavirusvarianter, i enlighet med den nya europeiska beredskapsplanen för bioförsvar HERA-inkubatorn.

Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor har följande kommentar: - Vi fortsätter att mobilisera alla medel som står till vårt förfogande för att bekämpa denna pandemi och de utmaningar som nya coronavirusvarianter medför. Vi måste samla våra krafter så att vi är redo för framtiden – från tidig upptäckt av varianter till organisation och samordning av kliniska prövningar för nya vacciner och behandlingar – samtidigt som vi säkerställer att insamlingen och utbytet av data går korrekt till i alla skeden.

Ny ansökningsomgång för brådskande forskning om varianter av coronaviruset

Kommissionen inledde nya ansökningsomgångar som kompletterar tidigare initiativ till utveckling av behandlingar och vacciner genom förberedande och genomförande av kliniska prövningar för att påskynda utvecklingen av lovande behandlingar och vacciner mot SARS-CoV-2/covid-19. De kommer att ge stöd till uppbyggnaden av storskaliga kohorter (datasamlingar) och nätverk avseende covid-19 utanför Europa, så att de kan kopplas samman med europeiska initiativ. Dessutom stärks nödvändig infrastruktur för delning av data, expertis, forskningsresurser och experttjänster mellan forskare och forskningsorganisationer.

De finansierade projekten förväntas ge följande resultat:

 • Etablera nya och/eller bygga vidare på befintliga storskaliga regionala eller multinationella kohorter med flera centra, även utanför Europas gränser, vilket snabbt borde leda till ökade kunskaper om sars-CoV-2 och nya varianter av detta.
 • Vidareutveckla lovande behandlingar eller vacciner mot SARS-CoV-2/covid-19, vilkas prekliniska utveckling har fullföljts genom kliniska studier, kommer att vidareutvecklas inom projekten.
 • Förse forskningsinfrastrukturer med stöd för att påskynda datadelning och snabbt tillhandahålla stöd och expertis på forskningsområdet, hantera de varianterna av coronaviruset och vara redo för framtida epidemier.

De utvalda konsortierna förväntas samarbeta med andra relevanta initiativ och projekt på nationell, regional och internationell nivå, dels för att maximera synergieffekterna och komplementariteten, dels för att undvika dubbelarbete.

Dessa projekt kommer att hantera hot på kort till medellång sikt och samtidigt förbereda för framtiden. De kommer att bidra till uppbyggnaden av den europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser, som kommer att bidra till att EU kan förutse och bättre hantera framtida pandemier.

Anmälningar till ansökningsomgången kan lämnas in mellan den 13 april och den 6 maj 2021. De nya lösningarna måste vara tillgängliga till ett pris som är överkomligt för alla, i enlighet med principerna för den globala kampen mot coronaviruset.

Läs mer här på EU kommissionens webb

Utlysningar kopplade till ovanstående: 

 • HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01: FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases
  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01
 • HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02: Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics
  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02
 • HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01: Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment
  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01
 • HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02: Cohorts united against COVID-19 variants of concern
  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-02