Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medel till KTH:s nationella forskningsinfrastrukturer

Publicerad 2023-10-25

Nyligen fattade Vetenskapsrådet beslut för sin utlysning för Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Av de 21 beviljade bidragen medverkar KTH i tio, antingen som huvudman eller partner.

Vetenskapsrådets (VR) utlysning omfattade totalt 965 miljoner kronor, och gäller för åren 2024 till 2028.

Av de tio ansökningar medverkar KTH som huvudman i tre. Dessa är:

I den sju andra beviljade ansökningarna deltar KTH som partner. Det handlar om:

Om utlysningen

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse var en behovsanpassad utlysning, där enbart de forskningsinfrastrukturer/områden som var listade i utlysningstexten av nationellt intresse hade möjlighet att söka finansiering.

De hade valts ut antingen baserat på den behovsinventering som genomfördes 2021, eller för att de har ett pågående bidrag fram till och med 2023 eller 2024. Det fanns även möjlighet att söka tilläggsbidrag för ett ökat svenskt engagemang i internationella infrastrukturer där Sverige redan är medlem.