Till innehåll på sidan

Science Week - gratis digitalt evenemang

Science Week är ett forum som driver omställningen till en hållbar värld genom att skapa delaktighet, diskussion och opinion kring några av vår tids viktigaste frågor. I år är evenemanget digitalt och sänder ett 70-tal seminarier, panelsamtal och workshops under tre dagar, live på webben.

Tid: On 2021-02-03 - Fr 2021-02-05

Plats: Digitalt

Föreläsare: Science Week

Evenemanget är ett samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun som drivs av Södertälje Science park. KTH Södertälje är medarrangör och medverkar i ett 15-tal seminarier, paneler och workshops. Deltagandet är gratis och alla är varmt välkomna!

Exempel på punkter där KTH medverkar

Onsdag 3/2

 • Corona - Så lyckades vi ställa om! Med Södertälje kommun, KTH, Södertälje sjukhus, Scania, AstraZeneca.
 • GRAND OPENING. Hur säkrar vi framtidens hållbara produktion i Sverige? Lansering av Nod hållbar produktion
 • Varför har vi 1000-tals affärsänglar men bara två produktionsänglar?
 • Fordonsdalen Stockholm - regionens fordonsindustri i omställning / Region Stockholm, KTH.

Torsdag 4/2:

 • Gröna förbättringar i produktionen, så här gör vi! / Scania, AstraZeneca, KTH
 • Panel: Att uppnå klimatneutral produktion - hinner vi? / Scania, AstraZeneca, KTH.
 • Transparens i materialflöden i leverantörskedjor och samhällen
 • Att förutsäga framtiden.
 • Cyber meets reality – real-time connected production logistics.
 • Paneldialog med möjligheter hot med AI. / AstraZeneca, KTH, AI of Sweden, Forum för omställning.

Fredag 5/2:

 • Leda hållbart med Lean. Ett omfattande heldagsprogram med olika punkter / KTH Leancentrum, Scania, AstraZeneca, Saltå Kvarn.

Läs hela programmet här. 

Här kommer du till webbplatsen där Science Week kommer att sändas 3-5 februari. 

Innehållsansvarig:Cecilia Aflodal
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-28