Till innehåll på sidan

Interna webbsidor för KTH:s strategiska forskningsplattformar

KTH:s strategiska forskningsplattformar har skapats för att både internt och externt utveckla multidisciplinära forskningssamarbeten som ska leda till slutanvändaranpassade resultat inom sex nyckelområden; Digitalisering, Energi, Industriell transformation, Life Science, Material och Transport.

Aktuellt

Plattformsdag

KTH Materialdagen 2023: Material inom energi

Spara datumet - 11 maj

Material inom energi är ämnet för nästa KTH Materialdagen som anordnas den 11 maj 2023. Det här årliga evenemanget presenterar materialrelaterad forskning vid KTH, inklusive vetenskapliga presentationer och policyinformation. Workshopen är avsedd för en allmän publik.

Rapport från workshop

Autonoma transportsystem kan gynna både samhälle och klimat

I september 2022 genomfördes workshopen ”Autonomous transportation – Challenge in digitalisation and solution to sustainability?” på KTH Campus. Tillsammans med forskare och representanter för näringsliv och myndigheter hölls presentationer och diskussioner om både utmaningar och möjligheter på området.

Se workshopen i efterhand, på engelska
Läs rapporten

RAPPORT FRÅN PLATTFORMSDAG

KTH sätter matindustrin i fokus för hållbar omställning

Över 150 personer från akademi och näringsliv samlades på KTH i oktober 2022 för att diskutera livsmedelsindustrins omställning. Matindustrin står för en fjärdedel av koldioxidutsläppen och därmed inför en gigantisk omställning, från produktion, transporter till ändrade matvanor. Många deltagare reflekterade över hur viktigt det är att KTH nu tar initiativet och leder omställningen.

Kalender - alla plattformar

Innehållsansvarig:Helena Mayer
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-25