Till innehåll på sidan

Interna webbsidor för KTH:s strategiska forskningsplattformar

KTH:s strategiska forskningsplattformar har skapats för att både internt och externt utveckla multidisciplinära forskningssamarbeten som ska leda till slutanvändaranpassade resultat inom sex nyckelområden; Digitalisering, Energi, Industriell transformation, Life Science, Material och Transport.

KTH DIGITALISERING & ENERGI PLATTFORMAR WORKSHOP

Datadrivna metoder inom energiområdet

14 september 2023

Den digitala omvandlingen av energisektorn ses som en nyckel till ett mer hållbart samhälle, men omvandlingen innebär många vetenskapliga utmaningar. Workshopen riktar sig till forskare för att informera och diskutera de senaste datadrivna metoderna inom energiområdet och tillämpningar som drar nytta av digitaliseringslösningar.

Workshop

Kvantdatorberäkningar för tekniska tillämpningar

10-11 oktober 2023

Välkommen till en workshop om så kallade brusiga kvantdatorberäkningar i mellanskalan-teknologier (NISQ), -metoder och -algoritmer, med stort fokus på applikationer och praktiska aspekter av detta. Förutom presentationer kommer vi att samla in synpunkter från alla experter för att utveckla en färdplan/agenda om kvantdatorns framtid.

KTH TRANSFORMATIONSDAG 2023

Industrin ställer om – mot cirkulär ekonomi

19 oktober 2023

KTH Transformationsdagen 2023 sätter fokus på Cirkulär Ekonomi (CE) och hur CE kan bidra till de globala hållbarhetsmålen. Denna industriella transformation innebär många vetenskapliga och organisatoriska utmaningar samt behov av utbildningssatsningar. Workshopen samlar KTH-forskare med anknytning till CE och industripartners.

Kalender - alla plattformar

Innehållsansvarig:Helena Mayer
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-24