Till innehåll på sidan

Interna webbsidor för KTH:s strategiska forskningsplattformar

KTH:s strategiska forskningsplattformar har skapats för att både internt och externt utveckla multidisciplinära forskningssamarbeten som ska leda till slutanvändaranpassade resultat inom sex nyckelområden; Digitalisering, Energi, Industriell transformation, Life Science, Material och Transport.

Kalender - alla plattformar

Innehållsansvarig:Helena Mayer
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-20