Till innehåll på sidan

Digitaliseringsplattformens interna sidor

Syftet med de interna webbsidorna för KTH:s Digitaliseringsplattform är att bygga ett tvärvetenskapligt samhälle för forskare och studenter inom plattformen samt att bygga broar till de andra strategiska forskningsplattformarna på KTH - Energi, Industriell transformation, Material, Transport och Life Science.

Workshop

Autonoma transporter: Digitaliseringsutmaning och hållbar lösning?

20 september 2022

Välkommen till en workshop på KTH med stimulerande presentationer och diskussioner kring idéer om hur vi kan göra framtidens transporter mer hållbara, diskutera hinder och lösningar samt identifiera forskningsutmaningar och samarbetsmöjligheter. Arrangörer är KTH plattformar för Digitalisering och Transport.

Expertgrupper för rådgivning

Gå med i Digitaliseringsplattformens expertgruppsnätverk  för att hjälpa oss att representera KTH i europeiska nätverk, möten, intressegrupper, partnerskap, expertfeedback på programutkast etc. Det primära målet är att förbättra KTH:s närvaro i EU-projekt genom att nätverka och dela KTH:s intressen och nytta från vår nya Stockholm Trio (KTH, KI, SU) representant Dan Andreé i Brussel.

Om du är intresserad av att gå med i nätverket eller har frågor, vänligen kontakta universitetslektor Ricardo Vinuesa  med CC digitalizationplatform@kth.se .

Kalender