Till innehåll på sidan

Digitaliseringsplattformens interna sidor

Syftet med de interna webbsidorna för KTH:s Digitaliseringsplattform är att bygga ett tvärvetenskapligt samhälle för forskare och studenter inom plattformen samt att bygga broar till de andra strategiska forskningsplattformarna på KTH - Energi, Industriell transformation, Material, Transport och Life Science.

Aktuellt 

KTH DIGITALISERING & ENERGI PLATTFORMAR WORKSHOP

Datadrivna metoder inom energiområdet

14 september 2023

Den digitala omvandlingen av energisektorn ses som en nyckel till ett mer hållbart samhälle, men omvandlingen innebär många vetenskapliga utmaningar. Workshopen riktar sig till forskare för att informera och diskutera de senaste datadrivna metoderna inom energiområdet och tillämpningar som drar nytta av digitaliseringslösningar.

Workshop

Kvantdatorberäkningar för tekniska tillämpningar

10-11 oktober 2023

Välkommen till en workshop om så kallade brusiga kvantdatorberäkningar i mellanskalan-teknologier (NISQ), -metoder och -algoritmer, med stort fokus på applikationer och praktiska aspekter av detta. Förutom presentationer kommer vi att samla in synpunkter från alla experter för att utveckla en färdplan/agenda om kvantdatorns framtid.

Expertgrupper för rådgivning

Gå med i Digitaliseringsplattformens expertgruppsnätverk  för att hjälpa oss att representera KTH i europeiska nätverk, möten, intressegrupper, partnerskap, expertfeedback på programutkast etc. Det primära målet är att förbättra KTH:s närvaro i EU-projekt genom att nätverka och dela KTH:s intressen och nytta från vår nya Stockholm Trio (KTH, KI, SU) representant Dan Andreé i Brussel.

Om du är intresserad av att gå med i nätverket eller har frågor, vänligen kontakta universitetslektor Ricardo Vinuesa  med CC digitalizationplatform@kth.se .

Kalender

Externa evenemang, ej KTH-arrangör