Till innehåll på sidan

Översikt plattformens workshops

KTH Digitaliseringplattformen anordnar ett stort evenemang varje år och är alltid öppen för att stödja aktiviteter med externa partners om aktiviteten är relevant för KTH-forskare inom digitaliseringsområdet. Det kan till exempel vara ett matchmakingevent, vägledning till specifik forskningskompetens på KTH eller en workshop där vi anordnar ett utbyte kring ett specifikt ämne inom digitalisering.

Du är välkommen att kontakta plattformsföreståndaren för att diskutera och utforska gemensamma intressen: digitalizationplatform@kth.se

Kommande workshops

KTH DIGITALISERING & ENERGI PLATTFORMAR WORKSHOP

Datadrivna metoder inom energiområdet

14 september 2023

Den digitala omvandlingen av energisektorn ses som en nyckel till ett mer hållbart samhälle, men omvandlingen innebär många vetenskapliga utmaningar. Workshopen riktar sig till forskare för att informera och diskutera de senaste datadrivna metoderna inom energiområdet och tillämpningar som drar nytta av digitaliseringslösningar.

Workshop

Kvantdatorberäkningar för tekniska tillämpningar

10-11 oktober 2023

Välkommen till en workshop om så kallade brusiga kvantdatorberäkningar i mellanskalan-teknologier (NISQ), -metoder och -algoritmer, med stort fokus på applikationer och praktiska aspekter av detta. Förutom presentationer kommer vi att samla in synpunkter från alla experter för att utveckla en färdplan/agenda om kvantdatorns framtid.

Urval av genomförda aktiviteter

Autonoma transporter – Digitaliseringsutmaning och hållbar lösning? (på engelska)

Security for Industry - How to avoid a Cyber attack

AI for Life Science

Digitalisering för urban hållbarhet