Till innehåll på sidan

Översikt plattformens workshops

KTH Digitaliseringplattformen anordnar ett stort evenemang varje år och är alltid öppen för att stödja aktiviteter med externa partners om aktiviteten är relevant för KTH-forskare inom digitaliseringsområdet. Det kan till exempel vara ett matchmakingevent, vägledning till specifik forskningskompetens på KTH eller en workshop där vi anordnar ett utbyte kring ett specifikt ämne inom digitalisering.

Du är välkommen att kontakta plattformsföreståndaren för att diskutera och utforska gemensamma intressen: digitalizationplatform@kth.se

Kommande evenemang

Under våren 2023 kommer KTH Digitaliseringsplattformen att anordna en workshop tillsammans med KTH Energiplattformen. Mer information och program annonseras.

Urval av genomförda aktiviteter

Autonoma transporter – Digitaliseringsutmaning och hållbar lösning? (på engelska)

Security for Industry - How to avoid a Cyber attack

AI for Life Science

Digitalisering för urban hållbarhet