Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om plattformen

KTH har en mycket bred och djup forskningsprofil inom området informations- och kommunikationsteknik (IKT). KTH Digitaliseringsplattformen består av en dynamisk forskargemenskap med omfattande industriella samarbeten.

Aktiviteter

Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för IKT-forskning. Exempel på aktiviteter från Digitaliseringsplattformen:

  • Anordnar workshops och seminarier, ofta i samarbete med andra plattformar.
  • Ger ekonomiskt stöd för medlemskap i relevanta organisationer.
  • Ger ekonomiskt stöd för forskningsideér eller konferenser.
  • Föreslår externa utlysningar och evenemang som är relevanta för KTH-forskare inom digitalisering.

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen för Digitaliseringsplattformens verksamhet är forskare anställda vid KTH. Externa deltagare (t.ex. representanter från branschen eller andra forskningsorganisationer) kan dock också delta i workshops och seminarier arrangerade av plattformen. Externa deltagare ska då skicka e-post till digitalizationplatform@kth.se . Verksamheten är inte öppen för allmänheten.

De flesta aktiviteter tillkännages för KTH-forskare på de interna sidorna för Digitaliseringsplattformen. 

Organisation

Verksamheten bedrivs av Digitaliseringsplattformens team . Teamet leds av styrgruppen för KTH:s forskningsplattformar . Styrgruppen utgörs av skolcheferna och KTH:s vice rektor för forskning, tillika ordförande för styrgruppen. Det är vice rektor för forskning som har ansvar för KTH:s forskningsplattformar . Det finns även en referensgrupp knuten till plattformen.

Kontakta Digitaliseringsplattformens team

Referensgrupp

Referensgruppen fungerar som ett rådgivande organ till Digitaliseringsplattformen.

Johan Håstad
Johan Håstad professor, föreståndare för SeRC Skolan för teknikvetenskap (SCI) Profil
Karl Henrik Johansson
Karl Henrik Johansson professor, föreståndare för KTH Digital Futures Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) Profil
Martin Törngren
Martin Törngren professor, föreståndare för ICES Skolan för industriell teknik och management (ITM) Profil
Tuuli Lappalainen
Tuuli Lappalainen Professor, Director of SciLifeLab Genomics Platform Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) Profil