Till innehåll på sidan

Utlysningar från alla plattformar

 • Joint Research Seed Fund: The University of Manchester, KTH, and Stockholm University

  Publicerad 2023-05-16

  The University of Manchester (UoM), KTH Royal Institute of Technology (KTH) and Stockholm University (SU) are pleased to announce the third round of our joint research seed fund to support collaborati...

  Läs artikeln
 • Stipendium från Värme- och kraftföreningen 2023

  Publicerad 2023-05-09

  Sedan 2012 delar Värme- och kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium med syfte att uppmuntra examensarbeten och forskning inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende ...

  Läs artikeln
 • Sök till RÅC 2023 sommarskola

  Publicerad 2023-05-09

  Sommarskolan äger rum 20–27 augusti 2023 i Lüneburg i Tyskland och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema...

  Läs artikeln
 • Gunnar Engström-stipendiet inom energiteknik

  Publicerad 2023-05-03

  Gunnar Engström ABB-stiftelsen har en öppen utlysning av ett eller flera stipendier inom området energiteknik på minst 250 000 kr. Ämnet för 2023 års ansökningar är "Långsiktig hållbarhet inom energit...

  Läs artikeln
 • Utlysning för att främja initiativ kring cirkulär ekonomi

  Publicerad 2023-05-02

  Plattformen för industriell transformation utlyser medel stödjer aktiviteter med koppling till omställningen till en cirkulär ekonomi, vilket är temat för Transformationsdagen 2023. Sista ansökningsda...

  Läs artikeln
 • Utlysning av nytt forskningsprogram MedTechLabs

  Publicerad 2023-04-26

  MedTechLabs tillkännager en utlysning för finansiering av forskningsprogram inom områdena 1) Precisionshälsa och 2) Datadriven forskning inom hälso- och sjukvård. Forskningen bör vara inriktad på medi...

  Läs artikeln
 • Utlysning inom Endokrinologi och Metabolism – Norden

  Publicerad 2023-04-26

  Novo Nordisk Foundation utlyser medel inom grundläggande och klinisk forskning inom endokrinsystemet och metabolism relaterad till cellulär energihomeostas. Målet är att främja nordisk forskning på hö...

  Läs artikeln
 • Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

  Publicerad 2023-04-26

  Sven och Dagmar Saléns Stiftelse inbjuder ansökningar om anslag. Dessa stöder forskning och vetenskaplig undervisning. Förutom till helårsstipendiater, beviljas endast i undantagsfall anslag med belop...

  Läs artikeln
 • Öppna utlysningar Barncancerfonden

  Publicerad 2023-04-26

  Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och ger även ekonomiskt stöd till utveckling av nya behandlingsmetoder och fortbildning inom barncancerområdet.

  Läs artikeln
 • Öppna utlysningar Hjärt-Lungfonden

  Publicerad 2023-04-26

  Hjärt-Lungfonden stöder forskning som har sin grund i kliniskt relevanta frågeställningar inom områdena hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt tuberkulos. Fonden välkomnar även ansökningar gällande sams...

  Läs artikeln
 • Öppen utlysning från Carl Tryggers Stiftelse

  Publicerad 2023-04-26

  Carl Tryggers Stiftelse för vetenskaplig forskning stöder forskning inom naturvetenskap och deras tekniska tillämpningar. Medicinsk vetenskap faller utanför stiftelsens område. Sista ansökningsdag är ...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Familjen Kamprads stiftelse

  Publicerad 2023-04-26

  Familjen Kamprads stiftelse utlyser 100 miljoner kronor till forskningsområdet ”Förbättrad livskvalitet för äldre” där forskare och samhällsaktörer med gemensamma krafter bidrar till äldres välbefinna...

  Läs artikeln
 • Utlysning: BioInnovation Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med hög risk

  Publicerad 2023-04-26

  I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan var...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Systemdemonstrator för nyttiggörande av vårdens och omsorgens data

  Publicerad 2023-04-26

  Den här utlysningen stödjer genomförandet av så kallade systemdemonstratorer för att nyttiggöra vårdens och omsorgens data. Det handlar om att i en verklig miljö demonstrera en kombination av innovati...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete och nätverkande inom Life Science

  Publicerad 2023-04-18

  Nu finns en öppen utlysning för KTH-forskare att söka medel för projekt som ska stärka multidisciplinära samarbeten inom Life Science-området. Medel utdelas om cirka 50 000 kr per projekt. Sista ansök...

  Läs artikeln
 • Öppen utlysning av medel för forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering

  Publicerad 2023-04-13

  Inom Region Stockholms samarbete med KTH utlyses medel för forskning inom Region Stockholms kärnområden, hälso- och sjukvård, trafik, kultur samt regionplanering. Den aktuella utlysningen, Trafik och ...

  Läs artikeln
 • Utlysning inom Hälsa, Medicin och Teknik - HMT 2024

  Publicerad 2023-04-13

  Kungliga Tekniska högskolan och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningespunkten mellan hälsa, medicin och teknik (HMT). Projektmedel kan beviljas för 1-...

  Läs artikeln
 • Utlysning Börje Salming ALS-stiftelse

  Foto: Bildbyrån
  Publicerad 2023-04-03

  Börje Salming ALS-stiftelse tar emot ansökningar för finansiering av grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt som är inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder för...

  Läs artikeln
 • Digitaliseringsplattformens öppna utlysning med deadline 12 juni 2023

  Publicerad 2023-03-28

  KTH Digitaliseringsplattformen har en öppen utlysning med tre slutdatum varje år i mars, juni och oktober. Den öppna utlysningen är indelad i tre underkategorier; arrangera konferens, bottom-up-aktivi...

  Läs artikeln
 • Temaledare sökes - Mat och hälsa

  Publicerad 2023-03-27

  Bli en del av en kreativ multidisciplinär forskningsmiljö som arbetar med hållbara och hälsosamma matsystem. KTH FOOD rekryterar en Temaledare för att aktivt vara med och utveckla ny forskning inom om...

  Läs artikeln