Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysningar från alla plattformar

 • Utlysning inom Hälsa, Medicin och Teknik - HMT 2025

  Publicerad 2024-04-09

  Kungliga Tekniska högskolan och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningspunkten mellan hälsa, medicin och teknik (HMT). Projektmedel kan beviljas för 1-3...

  Läs artikeln
 • Öppen utlysning av medel för forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering

  Publicerad 2024-04-09

  Inom Region Stockholms samarbete med KTH utlyses medel för forskning inom Region Stockholms kärnområden, hälso- och sjukvård, trafik, kultur samt regionplanering. Den aktuella utlysningen, Trafik och ...

  Läs artikeln
 • Utlysning:Samarbete inom energiforskning 2024

  Publicerad 2024-03-18

  KTH-forskare kan nu söka anslag för att stärka transdisciplinära samarbeten inom energiforskning.

  Läs artikeln
 • Utlysning: Sök medel för samarbeten inom Life Science

  Tre män som arbetar tillsammans vid en dator.
  Foto: Pexels
  Publicerad 2023-11-27

  Plattformen för Life Sciece uppmuntrar dig att söka utlysningen för miltidiscplinära aktiviteter inom området! Varje beviljat projekt kan få upp till 50 000 kronor i finansiering. Utlysningen stänger ...

  Läs artikeln
 • Utlysning med fokus på industriell transformation i en cirkulär ekonomi

  Publicerad 2023-11-07

  KTH:s Plattform för Industriell Transformation utlyser medel som stödjer aktiviteter med koppling till en hållbar omställningen i en cirkulär ekonomi. Sista ansökningsdag är den 1 december 2023.

  Läs artikeln
 • Finansiering för projekt inom material

  Foto: WISE
  Publicerad 2023-10-17

  I en ny utlysning finansierar WISE upptill 27 doktorander och 27 postdoktorer inom materialvetenskap. Utlysningen är öppen för programmets sex partneruniversitet, däribland KTH, och du som söker ska k...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete inom energiforskning 2023

  Publicerad 2023-09-22

  KTH-forskare kan nu söka anslag för att stärka transdisciplinära samarbeten inom energiforskning. Observera att Energiplattformen i denna omgång har två deadlines och gjort några förändringar i utlysn...

  Läs artikeln
 • Öppen utlysning för strategiskt stöd inom transport

  Publicerad 2023-09-20

  KTH Transportplattformen utlyser medel för aktiviteter som uppfyller två eller flera av följande strategiska mål. Sista ansökningsdag är den 9 november 2023. Ansökningarna är begränsade till transport...

  Läs artikeln
 • Materialplattformens interna utlysning 2023

  Publicerad 2023-09-06

  Materialplattformen kommer under 2023 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Höstens sista ansö...

  Läs artikeln
 • Vinnova: Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa och mat 2023

  Publicerad 2023-09-06

  Erbjudandet riktar sig till er som planerar att göra en ansökan i en internationell utlysning inom området hälsa eller inom matsystem och ser ett behov att stärka projektförslaget för att öka chansern...

  Läs artikeln
 • Swelife - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2023

  Publicerad 2023-09-06

  Innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slut...

  Läs artikeln
 • Wenner-Gren Stiftelserna utlyser medel

  Publicerad 2023-09-06

  Wenner-Gren Stiftelserna utlyser postdoktorstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer). Ansökningar från unga forskare kommer att beaktas särskilt. Sista ansökningsdag: 1 oktober 2023...

  Läs artikeln
 • Erik Philip-Sörensens stiftelse utlyser medel till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

  Publicerad 2023-09-06

  Erik Philip-Sörensens stiftelse stödjer genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer framtidsinriktad forskning av välkvalificerade forskare och forskargrupper och välkomnar sär...

  Läs artikeln
 • Utlysning O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

  Publicerad 2023-09-06

  Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år och kan i normalfallet erhållas i m...

  Läs artikeln
 • Sjöbergstiftelsen utlyser medel om SEK 500 miljoner till cancerforskning

  Publicerad 2023-09-04

  Utlysningen avser breda satsningar inom olika cancerforskningsområden med samarbete mellan olika svenska forskningsinstitutioner eventuellt kompletterade med internationella experter. Varje projekt ko...

  Läs artikeln
 • Digitaliseringsplattformens utlysning med deadline 23 oktober 2023

  Publicerad 2023-08-29

  KTH Digitaliseringsplattformen har en öppen utlysning med tre slutdatum varje år i mars, juni och oktober. Den öppna utlysningen är indelad i tre underkategorier; arrangera konferens, "bottom-up"-akti...

  Läs artikeln
 • WASP och WISE utlyser medel till förprojekt

  Publicerad 2023-07-25

  Syftet med utlysningen är att initiera samarbete mellan WASP och WISE inom områdena AI, autonoma system och mjukvara och materialvetenskap för hållbarhet. Projekten bör genomföras under 2024. Sista an...

  Läs artikeln
 • Utlysning inom Stockholm Trio för tvärvetenskapliga samarbeten

  Publicerad 2023-07-05

  Den 1 juli öppnade Stockholm trio en utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten mellan KTH, KI och SU. För att kunna konkurrera om medel behöver ansökan omfatta alla tre lärosäten, koppla mot FN:s glo...

  Läs artikeln
 • Utlysning för att främja initiativ kring cirkulär ekonomi

  Publicerad 2023-06-09

  Plattformen för industriell transformation utlyser medel stödjer aktiviteter med koppling till omställningen till en cirkulär ekonomi, vilket är temat för Transformationsdagen 2023. Sista ansökningsda...

  Läs artikeln
 • En ny fransk-nordisk forskningswebbplats lanserad

  Publicerad 2023-05-30

  En ny fransk-nordisk forskningswebbplats ger information om de mobilitetsprogram som finansieras av de franska instituten för forskare baserade i Frankrike och i de nordiska länderna.

  Läs artikeln