Till innehåll på sidan

Utlysningar från alla plattformar

 • Startup 4 Climate - Innovationstävling inom energisektorn

  Publicerad 2022-05-17

  Med två miljoner kronor i prispotten är Startup 4 Climate Sveriges största innovationstävling inom energisektorn. GodEl instiftade tävlingen tillsammans med Ellevio 2020, som i år har har ännu starkar...

  Läs artikeln
 • Materialplattformens interna utlysning 2022

  Publicerad 2022-05-11

  Materialplattformen kommer under 2022 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Nästa deadline: 17...

  Läs artikeln
 • Utlysning av medel för forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering

  Publicerad 2022-05-02

  Region Stockholm/KTH-utlysningen ”Trafik och Region” är årligen återkommande och omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering. Utlysningen av forskningsmedel uppgår till 4...

  Läs artikeln
 • Plattformsutlysningar med deadline 10 juni 2022

  Publicerad 2022-04-08

  Digitaliseringsplattformen har tre typer av återkommande utlysningar för att ge KTH-forskare ett litet stöd för att möjliggöra din forskningsidé som har ett bredare värde, t.ex. initiera samarbete mel...

  Läs artikeln
 • Utlysning Framtidens elsystem

  Publicerad 2022-04-07

  Nu startar Energimyndigheten sitt nya forsknings- och innovationsprogram Framtidens elsystem, med fokus på elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. För de första sex åren avsätter Energimyndig...

  Läs artikeln
 • Utlysning inom Hälsa och Teknik

  Publicerad 2022-03-30

  KTH och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

  Läs artikeln
 • Nordic Energy Challenge 2022

  Publicerad 2022-03-30

  Sista ansökningsdag 1 maj 2022. Nordisk Energiforskning inbjuder alla relevanta aktörer att delta i Nordic Energy Challenge 2022, inklusive företag från energisektorn eller andra sektorer, forskare/ak...

  Läs artikeln
 • Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE)

  Publicerad 2022-03-09

  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har lanserat ett forskningsprogram för att möjliggöra hållbara teknologier som har betydelse för vårt samhälle. Fokus för 2,7 BSEK-programmet är förståelse, skapan...

  Läs artikeln
 • Resestöd till storskalig infrastruktur 2022

  Publicerad 2022-03-09

  KTH Materialplattformen kan tillhandahålla begränsat resestöd för att underlätta bättre användning av godkänd stråltid vid storskalig infrastruktur av stor betydelse för KTH:s materialforskning (till ...

  Läs artikeln
 • Klimatanpassning på tvären – gränsöverskridande utmaningar och åtgärder

  Publicerad 2022-03-08

  För att stärka Sveriges arbete med klimatanpassning förbereder Formas nu en utlysning för forskningsprojekt om gränsöverskridande utmaningar och åtgärder i klimatanpassningsarbetet. Utlysningen görs p...

  Läs artikeln
 • Materialplattformens interna utlysning 2022

  Publicerad 2022-03-07

  Materialplattformen kommer under 2022 att stödja aktiviteter som syftar till att öka chansen att KTH-forskare ska vara framgångsrika i konkurrensutsatta utlysningar om finansiering. Nästa deadline: 25...

  Läs artikeln
 • Utlysning Industriell Transformation - Deadline 2 maj

  Publicerad 2022-02-23

  Industriell Transformationplattformen stödjer aktiviteter under 2022 som syftar till att öka chanserna för att KTH-forskare ska nå framgång vid ansökan till utlysta forskningsmedel med särskilt fokus ...

  Läs artikeln
 • Sjöbergsstiftelsen utlyser medel inom cancerforskning

  Publicerad 2022-02-15

  Sista ansökningsdag 31 mars 2022. Sjöbergstiftelsen kommer i år att ge bidrag inom två cancerforskningsområden.

  Läs artikeln
 • EU mission cancer

  Publicerad 2022-02-15

  Sista ansökningsdag 26 april 2022. EU-kommissionen har lanserat en ny satsning på så kallade missions, som ska möta de stora utmaningarna inom hälsa, klimat och miljö. Inom Mission Cancer finns nu tre...

  Läs artikeln
 • Utlysning Carl Tryggers Stiftelse

  Publicerad 2022-02-10

  Sista ansökningsdag 18 maj 2022. Carl Tryggers Stiftelse stödjer forskning som är betydelsefull för Sverige inom ämnesområden som fysik, kemi, teknik, biologi, ekologi, geologi, samt skogs- och lantbr...

  Läs artikeln
 • Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond utlyser medel för forskning och utvecklingsarbete

  Publicerad 2022-02-10

  Sista ansökningsdag 30 april 2022. Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar...

  Läs artikeln
 • Vinnova: Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa och mat

  Publicerad 2022-02-10

  Sista ansökningsdag 20 oktober 2022. Erbjudandet riktar sig till er som planerar att göra en ansökan i en internationell utlysning inom området hälsa eller inom matsystem och ser ett behov att stärka ...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete inom energiforskning 2022

  Publicerad 2022-01-28

  KTH-forskare kan nu ansöka om finansiering till tvärvetenskapliga samarbeten inom energiforskning. KTH Energiplattform kommer att stödja aktiviteter och nätverk inom KTH med syfte att upprätta eller u...

  Läs artikeln
 • Plattformsutlysningar med deadline 1 mars 2022

  Publicerad 2022-01-17

  Digitaliseringsplattformen har tre typer av återkommande utlysningar för att ge KTH-forskare ett litet stöd för att möjliggöra din forskningsidé som har ett bredare värde, t.ex. initiera samarbete mel...

  Läs artikeln
 • Ny öppen utlysning för strategiskt stöd

  Publicerad 2022-01-17

  KTH Digitaliseringsplattformen utlyser en ny öppen utlysning för aktiviteter som uppfyller två eller fler av följande strategiska mål. Deadline för denna utlysning är 1 mars 2022. Ansökningarna är beg...

  Läs artikeln