Till innehåll på sidan

Energiplattformens interna sidor

KTH:s plattformsorganisation för forskning inom energi skapades för att stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning på energiområdet. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för energiforskning.

Aktuellt 

Plattformsdag

Spara datumet! KTH Energy Dialogue 2022

17 november

KTH Energy Dialogue är KTH Energiplattformens årliga konferens där akademiker samarbetar med industrin och beslutsfattare i syfte att ta itu med utmaningar och visioner för en hållbar omvandling av urbana energisystem.

evenemang

Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem

5 december

Sverige/världen står inför en enorm tillväxt inom energisektorn för att möta omställningen för ett hållbart samhälle och energioberoende Europa. För detta behövs kompetens och samarbete. Välkomna på nätverksmöte som syftar till att låta industri, myndigheter och akademi mötas i dialogsamtal om energifrågan.

Kalender

Externa evenemang - ej KTH-arrangör