Till innehåll på sidan

Energiforskning på KTH

Utvecklingen av hållbara energisystem är en av de största utmaningarna i världen. Forskning och utbildning vid KTH inom energivetenskap och teknik syftar till att få ny kunskap och att utveckla teknologier och system som möjliggör implementering av ett hållbart globalt energisystem med hänsyn till både naturresurser och miljö. Energiforskning bedrivs i ett antal KTH-skolor, program och specialiserade forskningscentra.

Mer information om forskargrupper, kompetenscentra med mera inom digitalisering finns på plattformens externa webbsidor .