Till innehåll på sidan

Kontakt

Energiplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom Energiområdet på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som stöds av en koordinator, en administratör och forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av KTH:s skolchefer med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

energyplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Lina Bertling Tjernberg
Lina Bertling Tjernberg
professor 087909045

Vice föreståndare

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin
forskningsrådgivare 087908223

Plattformsadministratör

Joy Roberts
Joy Roberts
plattformsadministratör 087908267

Plattformskommunikatör

Helena Mayer
Helena Mayer
forskningskommunikatör 087906957

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam
professor, vicerektor, vicerektor 087908396

Referensgrupp

Medlemmarna i referensgruppen  fungerar som ett rådgivande organ till Energiplattformen.