Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakt

KTH Energiplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom energiområdet på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som stöds av en koordinator, en administratör och forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av KTH:s skolchefer med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

energyplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Lina Bertling Tjernberg
Lina Bertling Tjernberg professor linab@kth.se 087909045 Profil

Vice föreståndare

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin forskningsrådgivare marilynk@kth.se 087908223 Profil

Plattformsadministratör

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam professor, vicerektor, vicerektor annbor@kth.se 087908396 Profil

Referensgrupp

Medlemmarna i referensgruppen  fungerar som ett rådgivande organ till Energiplattformen.