Till innehåll på sidan

Kontakt

Energiplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom Energiområdet på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som stöds av en koordinator, en administratör och forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av KTH:s skolchefer med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

energyplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Lina Bertling Tjernberg
Lina Bertling Tjernberg
professor 087909045

Vice föreståndare

Plattformskoordinator

Natalia Kotova
Natalia Kotova
forskningsrådgivare 087906287

Plattformsadministratör

Plattformskommunikatör

Helena Mayer
Helena Mayer
forskningskommunikatör 087906957

Styrgruppens ordförande

Annika Stensson Trigell
Annika Stensson Trigell
professor,vicerektor 087907657

Referensgrupp

Medlemmarna i referensgruppen  fungerar som ett rådgivande organ till Energiplattformen.