Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Medalj till energiprofessor

  Publicerad 2023-09-04

  Vid en ceremoni i augusti 2023 tilldelades Björn Palm, professor i energiteknik, medaljen för vetenskap och teknik av International Institute of Refrigeration's (IIR) för sina vetenskapliga insatser i...

  Läs artikeln
 • Effektivare bioenergiteknik kan bidra till energiomställningen

  En grupp människor som står inuti ett kraftverk.
  Henrik Båge, vd och medgrundare till Phoenix Biopower, förklarar processflödet i testinstallationen av företagets BTC-teknik: Biomass-Fired Top Cycle. Foto: Fredrik Persson
  Publicerad 2023-09-04

  KTH Energiplattformens första skolbesök för terminen gick till den gamla värme- och kraftcentralen på KTH Campus. I den främre delen av byggnaden finns nämligen Phoenix Biopower, ett företag som utvec...

  Läs artikeln
 • KTH Energiplattformen möter hösten med evenemang som kan bygga fler broar till en bättre dialog

  En kvinna som står framför demonstranter och samtalar med dem.
  Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH:s Energiplattform, tog tillfället i akt under regeringens klimatmöte att möta demonstranterna på plats. Foto: Fredrik Persson
  Publicerad 2023-09-04

  Höstterminen har åter fyllt KTH:s campus med forskare, lärare och studenter. Under hösten arrangerar KTH:s Energiplattform flertalet evenemang bland annat i samarbete med KTH Digitaliseringsplattform ...

  Läs artikeln
 • Årets SEEEP forskarskola viktig del i KTH:s arbete mot accelererande klimatförändringar

  En grupp människor som sitter uppradade.
  Årets deltagare i sommarforskarskolan. Foto: Zheijang University
  Publicerad 2023-09-04

  Nyligen avslutades årets upplaga av sommarforskarskolan SEEEP PhD School i Kina där 20 europeiska doktorander deltog, varav 14 från KTH, och 28 från Kina. KTH Energiplattformen finansierade KTH-doktor...

  Läs artikeln
 • Nya satsningar på cybersäkerhet vid KTH och Försvarshögskolan visades för riksdagsledamöter

  En grupp av människor som står framför ingången till en stor byggnad.
  Sällskapet under Rifo-besöket. Foto: Magnus Trogen Pahlén
  Publicerad 2023-09-04

  I början av sommaren år 2023 gjorde Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, ett gemensamt studiebesök vid KTH och Försvarshögskolan. Målet var att få en djupare förståelse av cybersäkerhet oc...

  Läs artikeln
 • Vårterminen präglades av Sveriges EU-ordförandeskap och en utbredd samverkan

  En grupp kvinnor står uppställda för foto.
  Föreningen Kraftkvinnor under ett EU-besök i Bryssel i april. Foto: KTH
  Publicerad 2023-05-30

  Under våren har KTH:s Energiplattform arrangerat flera evenemang med ämnen som fusionsteknik, solenergi och materialforskning för att möta energiomställningen. Samtidigt har plattformen tagit plats så...

  Läs artikeln
 • Heldag om solenergi ska inspirera till nya forskningssamarbeten

  En kvinna och en man pratar inför en publik.
  I maj samlades KTH:s forskare för ett seminarium om solenergi. Foto: Pierre Bodin
  Publicerad 2023-05-30

  I början av maj arrangerade Energiplattformen ett seminarium för att lägga grunden för ett starkare samarbete inom solenergi vid KTH.

  Läs artikeln
 • KTH Energiplattformen samtalar om energi i Almedalen 2023

  Publicerad 2023-05-30

  KTH deltar i samtal och dialoger kring energifrågan i årets Almedalsvecka genom bland andra KTH Energiplattformens föreståndare Lina Bertling Tjernberg.

  Läs artikeln
 • Forskning i framkant när KTH:s forskningsplattformar delade scen hos IVA

  Två kvinnor och två män står på ett podium.
  KTHs forskningsplattformar Material och Energi gjorde gemensam sak i april för att diskutera utmaningarna inom en hållbar energiomställning. Foto: Fredrik Persson
  Publicerad 2023-05-29

  I maj gjorde KTHs forskningsplattformar Material och Energi gemensam sak för att diskutera utmaningarna inom en hållbar energiomställning. Tillsammans med IVA presenterades ett pärlband av framstående...

  Läs artikeln
 • Första stegen är tagna mot ett KTH Fusion Centre

  Fusionsenergi flödar genom ett fusionskraftverk av tokamak-typ.
  Fusionsenergi flödar genom ett fusionskraftverk av tokamak-typ. Foto: Istock
  Publicerad 2023-05-29

  Nu planeras ett nytt forskningscentrum vid KTH med fokus på att samla och stödja svensk fusionsforskning. KTH Fusion Centre har ett tvärvetenskapligt anslag för att knyta samma såväl materialforskning...

  Läs artikeln
 • Forskning om att återvinna spillvärme på årets IVA 100-lista

  Publicerad 2023-05-10

  Forskningsprojektet "Recovering the Lost Energy", som KTH Energiplattformens, som leds av vice föreståndare Christophe Duwig med forskarteam, har valts ut till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IV...

  Läs artikeln
 • KTH Energiplattformen på konferens om EU:s framtida energiförsörjning

  Publicerad 2023-04-26

  KTH Energiplattformen talade nyligen på en konferens som riksdagens näringsutskott arrangerade på temat Utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning. Konferensen hölls i riksdagens a...

  Läs artikeln
 • Studentinvolvering viktigt mål för energiutställning i bibliotektet

  Utställningen i biblioteket. Foto: L. Berggren
  Publicerad 2023-03-06

  Den 23 februari höll KTH Energiplattformen och KTH-biblioteket vernissage på utställningen "Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget". Ett inledande populärvetenskapligt lunch...

  Läs artikeln
 • Professor G. Kumar Venayagamoorthy föreläser på KTH i september

  En man med mörkt hår, ljus skjorta och mörk jacka.
  G. Kumar Venayagamoorthy.
  Publicerad 2023-02-28

  Den 14 september 2023 kommer G. Kumar Venayagamoorthy, professor vid Clemson University, att delta i KTH Digitaliseringsplattformens & Energiplattformens workshop "Datadrivna metoder inom energiområde...

  Läs artikeln
 • Energy at KTH – nytt för forskningsnyheter

  Publicerad 2023-02-03

  KTH har nu lanserat en Linkedin-sida helt dedikerad till energiforskning. Sidan innehålla material från hela KTH. – Nu är energi är ett hett ämne, har vi ett utmärkt tillfälle att nå beslutsfattare o...

  Läs artikeln
 • Richard Pitts om ITER – världens största tokamak-reaktor

  Richard Pitts presenterar på KTH Dialogue 2022
  Publicerad 2023-01-25

  När KTH Energy Dialogue 2022 arrangerades i november höll Richard Pitts, chef för sektionen för experiment och plasmahantering vid ITER, en presentation under rubriken "ITER: Putting the Sun in Box". ...

  Läs artikeln
 • KTH:s Energiplattform välkomnar Sveriges ordförandeskap för EU och KTH:s nya rektor

  Rektor Anders Söderholm tillsammans med bland andra Lina Bertling Tjernberg
  KTH:s nya rektor Anders Söderholm deltog under Energiplattformens kompetensdag i slutet av 2022. Foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2023-01-17

  Energiförsörjningen är fortsatt i fokus och Energiplattformen vill utgöra en arena för kunskap och bidra till innovativa och strategiska lösningar. Plattformens föreståndare kommenterar läget i årets ...

  Läs artikeln
 • Dialog bidrar till att lösa framtidens kompetensbehov för ett uthålligt energisystem

  Fem personer står och pratar i mässmiljö
  Foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2023-01-17

  Energisektorn lider av kompetensbrist inom flera områden. Särskilt brännande är frågan om mångfald och jämställdhet. Under december arrangerade KTH Energiplattform ett nätverksmöte och dialogsamtal fö...

  Läs artikeln
 • Möt forskarna bakom nya lösningar för vätgaslagring och förvar av kärnbränsle

  Fem personer står och pratar
  Under Energiplattformens skolbesök vid institutionen för byggvetenskap gavs både presentationer och en rundvandring. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-01-16

  Årets sista skolbesök gjorde Energiplattformen vid institutionen för byggvetenskap vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Här mötte deltagarna forskare med fokus på allt från slutförvar ...

  Läs artikeln
 • Inspelning från KTH Energy Dialogue 2022 ute nu

  Två kvinnor och tre män som sitter på en scen och pratar.
  Första panelsamtalet under årets KTH Energy Dialogue hade rubriken ”A Sustainable Growth with Cooperation from Business, Politics, Academia”. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-01-16

  Samarbete & internationalisering var temat för KTH Energy Dialogue 2022 och nu finns inspelningen tillgänglig. En keynote-föreläsning hölls om världens största fusionsexperiment. Inbjudna gästföreläsa...

  Läs artikeln