Till innehåll på sidan

Utlysningar inom energi

 • Smart Built Environment utlysning

  Publicerad 2021-11-23

  Nu har utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken öppnat. I den kan forskare söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ...

  Läs artikeln
 • InfraSweden2030 - Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

  Publicerad 2021-11-23

  InfraSweden2030s nya utlysning ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” har öppnat. Innovationsprojekt sökes som påsky...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete inom energiforskning 2021

  Publicerad 2021-10-19

  KTH-forskare kan nu ansöka om finansiering till tvärvetenskapliga samarbeten inom energiforskning. KTH Energiplattform kommer att stödja aktiviteter o...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete inom energiforskning 2021

  Publicerad 2021-08-17

  Energiplattformen stöder kontinuerligt nya idéer och samarbeten. Forskare på KTH kan nu ansöka om finansiering för att förbereda finansieringsansöknin...

  Läs artikeln
 • Gunnar Engström-stipendiet

  Publicerad 2021-06-15

  Gunnar Engströms ABB-stiftelse ska genom stipendier stimulera intresset för forskning inom det energitekniska området. Gunnar Engström var under många...

  Läs artikeln
 • Industrins energi- och klimatomställning

  Publicerad 2021-04-15

  Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser o...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete inom energiforskning 2021

  Publicerad 2021-03-30

  Energiplattformen stöder kontinuerligt nya idéer och samarbeten. Vår utlysningsdeadline för våren stängde precis. Nästa deadline för ansökning kommer ...

  Läs artikeln
 • IVAs 100-lista 2021: Från kunskap till hållbar krisberedskap

  Publicerad 2021-03-09

  Till IVAs 100-lista 2021 efterlyses forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskn...

  Läs artikeln
 • Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (skissansökan)

  Publicerad 2021-03-02

  Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvete...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Energy Pairs 2020

  Publicerad 2020-11-25

  KTH-forskare kan nu ansöka om finansiering för att starta eller upprätthålla tvärvetenskapliga samarbeten inom energiforskning. Sista ansökningsdag: 1...

  Läs artikeln
 • Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

  Publicerad 2020-11-05

  Ny utlysning från InfraSweden2030: "Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen".

  Läs artikeln
 • Samarbete inom Energiforskning 2020: planering av större finansieringsansökningar

  Publicerad 2020-09-30

  KTH-forskare kan nu ansöka om finansiering för att planera större finansieringsansökningar inom energiforskning. Deadline 15 november.

  Läs artikeln
 • Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem

  Publicerad 2020-09-23

  Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omst...

  Läs artikeln
 • Sök stöd för forskning om människa, energisystem och samhälle

  Publicerad 2020-09-09

  Har du en forskningsidé som övergripande berör samspelen mellan energisystemen, samhället och de aktörer som agerar i det? Då är du välkommen att söka...

  Läs artikeln
 • Samhällstransformation med fokus på klimat

  Publicerad 2020-09-04

  Mistra erbjuder forskargrupper att, tillsammans med organisationer i civilsamhället, offentlig sektor och andra samhällsaktörer, lämna förslag på ett ...

  Läs artikeln
 • Nya utlysningar från EU och Energimyndigheten

  Publicerad 2020-08-27

  Nu är det dags att förbereda ansökningarna till de ambitiösa utlysningarna från Energimyndigheten och EU (A European Green Deal). KTH:s Energiplattfor...

  Läs artikeln
 • Aquila Capital transformations pris

  Publicerad 2020-08-12

  Aquila Capital transformations pris syftar till att hitta banbrytande koncept och lösningar som kan implementeras för att mildra klimatförändringarna....

  Läs artikeln
 • Utlysning: European Green Deal

  Publicerad 2020-05-27

  Att bekämpa klimatförändringar och göra Europa klimatneutralt år 2050 är en av Europeiska kommissionens huvudprioriteringar. Till stöd för denna prior...

  Läs artikeln
 • Energimyndigheten utlyser medel för kompetenscentrum

  Publicerad 2020-05-19

  Nu satsar Energimyndigheten på att öka samverkan mellan den akademiska forskningen och näringslivet genom att utlysa medel för så kallade kompetenscen...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Sök stöd för att genomföra ditt EU-projekt

  Publicerad 2020-05-05

  Du som blivit inbjuden att skriva kontrakt för ett ännu ej startat EU-projekt kan söka finansiering för genomförandet. EU-projektet ska vara ett proje...

  Läs artikeln