Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Den sjätte utlysningen av KCORC-stipendier

UTLYSNING

Publicerad 2022-10-05

KCORC-stipendiet är ett konkurrenskraftigt stipendium för studenter och forskare för att bedriva FoU-projekt inom området ORC-teknik. Stipendierna är avsedda att förbättra utbildningsupplevelsen för doktorander och unga forskare samt att främja kunskapsutbyte mellan professionella forskare inom området. Stipendierna täcker rese- och logikostnader relaterade till kortsiktiga forskningsprojekt på 3-6 månader. Bidragen ligger i intervallet 3 000 - 10 000 EUR beroende på projektets varaktighet och placering av värdinstitution.

Utlysningen är öppen till den 30 november 2022. Utvärderingen kommer att slutföras före slutet av december 2022 och stipendiet kan ges redan i april 2023.

Mer information om ansökan, på engelska