Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysningar inom energi

 • Utlysning: European Green Deal

  Publicerad 2020-05-27

  Att bekämpa klimatförändringar och göra Europa klimatneutralt år 2050 är en av Europeiska kommissionens huvudprioriteringar. Till stöd för denna prioritering förstärker kommissionen Green Deal-relater...

  Läs artikeln
 • Energimyndigheten utlyser medel för kompetenscentrum

  Publicerad 2020-05-19

  Nu satsar Energimyndigheten på att öka samverkan mellan den akademiska forskningen och näringslivet genom att utlysa medel för så kallade kompetenscentrum. En ökad samverkan ska leda till ökad relevan...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Sök stöd för att genomföra ditt EU-projekt

  Publicerad 2020-05-05

  Du som blivit inbjuden att skriva kontrakt för ett ännu ej startat EU-projekt kan söka finansiering för genomförandet. EU-projektet ska vara ett projekt inom Horisont 2020, EU:s kol- och stålforskning...

  Läs artikeln
 • Gästforskarprogram inom klimat och miljö

  Publicerad 2020-04-21

  Vetenskapsrådet, Formas och Energimyndigheten finansierar ett gästforskarprogram inom klimat och miljö. Det ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA.

  Läs artikeln
 • Deadline 30 juni! Utlysning: Samarbete för att hantera Covid-19-krisen

  Publicerad 2020-04-16

  Forskare på KTH kan nu ansöka om finansiering för att främja innovativa lösningar. KTH:s forskningsplattformar vill stimulera och påskynda innovativa lösningar i samband med covid-19-krisen och/eller ...

  Läs artikeln
 • Utlysning AI i klimatets tjänst

  Publicerad 2020-04-01

  Erbjudandet riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till at...

  Läs artikeln
 • Energitransitioner – ett systemperspektiv

  Mistras utlysning av medel till ett forskningsprogram: Energitransitioner – ett systemperspektiv
  Publicerad 2020-02-28

  Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer beskriva sina visioner för ett nytt forskningsprogram. Forskningsprogrammet ska adre...

  Läs artikeln
 • Industriklivet processrelaterade utsläpp: forskning och innovation

  Logo Energimyndigheten
  Publicerad 2020-02-06

  Du som vill bidra till omställningen mot nettonollutsläpp inom processdustrin är välkommen att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom Industriklivet. Industriklivet – processrelaterade ...

  Läs artikeln
 • Samarbete inom energiforskning 2020

  Publicerad 2020-02-06

  KTH-forskare kan nu ansöka om finansiering för att förbättra tvärvetenskapliga samarbeten inom energiforskning. Finansiering på cirka 50 000 SEK per projekt kan betalas ut under 2020.

  Läs artikeln
 • Främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser

  logo Energimyndigheten
  Publicerad 2019-12-16

  Ni som forskar, arbetar med eller har nytta av systeminriktade analyser i ert arbete är välkomna att söka stöd för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel. I forskningspr...

  Läs artikeln
 • Sök stöd för doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem (FoES)

  Energimyndighetens logotyp
  Publicerad 2019-11-19

  Du som forskar och vill verka som doktorandhandledare i tvärvetenskapliga sammanhang är välkommen att söka stöd för doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem (FoES).

  Läs artikeln