Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysningar inom energi

 • Nordic Energy Challenge 2022

  Publicerad 2022-03-30

  Sista ansökningsdag 1 maj 2022. Nordisk Energiforskning inbjuder alla relevanta aktörer att delta i Nordic Energy Challenge 2022, inklusive företag från energisektorn eller andra sektorer, forskare/ak...

  Läs artikeln
 • Klimatanpassning på tvären – gränsöverskridande utmaningar och åtgärder

  Publicerad 2022-03-08

  För att stärka Sveriges arbete med klimatanpassning förbereder Formas nu en utlysning för forskningsprojekt om gränsöverskridande utmaningar och åtgärder i klimatanpassningsarbetet. Utlysningen görs p...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete inom energiforskning 2022

  Publicerad 2022-01-28

  KTH-forskare kan nu ansöka om finansiering till tvärvetenskapliga samarbeten inom energiforskning. KTH Energiplattform kommer att stödja aktiviteter och nätverk inom KTH med syfte att upprätta eller u...

  Läs artikeln
 • Smart Built Environment utlysning

  Publicerad 2021-11-23

  Nu har utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken öppnat. I den kan forskare söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbygga...

  Läs artikeln
 • InfraSweden2030 - Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

  Publicerad 2021-11-23

  InfraSweden2030s nya utlysning ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” har öppnat. Innovationsprojekt sökes som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktu...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete inom energiforskning 2021

  Publicerad 2021-10-19

  KTH-forskare kan nu ansöka om finansiering till tvärvetenskapliga samarbeten inom energiforskning. KTH Energiplattform kommer att stödja aktiviteter och nätverk inom KTH med syfte att upprätta eller u...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete inom energiforskning 2021

  Publicerad 2021-08-17

  Energiplattformen stöder kontinuerligt nya idéer och samarbeten. Forskare på KTH kan nu ansöka om finansiering för att förbereda finansieringsansökningar inom energiforskning.

  Läs artikeln
 • Gunnar Engström-stipendiet

  Publicerad 2021-06-15

  Gunnar Engströms ABB-stiftelse ska genom stipendier stimulera intresset för forskning inom det energitekniska området. Gunnar Engström var under många år direktör inom ASEA, nuvarande ABB. Vid 60-årsd...

  Läs artikeln
 • Industrins energi- och klimatomställning

  Publicerad 2021-04-15

  Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och r...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete inom energiforskning 2021

  Publicerad 2021-03-30

  Energiplattformen stöder kontinuerligt nya idéer och samarbeten. Vår utlysningsdeadline för våren stängde precis. Nästa deadline för ansökning kommer vara efter sommaren.

  Läs artikeln
 • IVAs 100-lista 2021: Från kunskap till hållbar krisberedskap

  Publicerad 2021-03-09

  Till IVAs 100-lista 2021 efterlyses forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna...

  Läs artikeln
 • Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (skissansökan)

  Publicerad 2021-03-02

  Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap ...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Energy Pairs 2020

  Publicerad 2020-11-25

  KTH-forskare kan nu ansöka om finansiering för att starta eller upprätthålla tvärvetenskapliga samarbeten inom energiforskning. Sista ansökningsdag: 15 december 2020.

  Läs artikeln
 • Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

  Publicerad 2020-11-05

  Ny utlysning från InfraSweden2030: "Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen".

  Läs artikeln
 • Samarbete inom Energiforskning 2020: planering av större finansieringsansökningar

  Publicerad 2020-09-30

  KTH-forskare kan nu ansöka om finansiering för att planera större finansieringsansökningar inom energiforskning. Deadline 15 november.

  Läs artikeln
 • Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem

  Publicerad 2020-09-23

  Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omställningen. Genom att bilda kompetenscentrum kan ni...

  Läs artikeln
 • Sök stöd för forskning om människa, energisystem och samhälle

  Publicerad 2020-09-09

  Har du en forskningsidé som övergripande berör samspelen mellan energisystemen, samhället och de aktörer som agerar i det? Då är du välkommen att söka finansiering för ditt forskningsprojekt. Sista an...

  Läs artikeln
 • Samhällstransformation med fokus på klimat

  Publicerad 2020-09-04

  Mistra erbjuder forskargrupper att, tillsammans med organisationer i civilsamhället, offentlig sektor och andra samhällsaktörer, lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Programmet ska underlätta ...

  Läs artikeln
 • Nya utlysningar från EU och Energimyndigheten

  Publicerad 2020-08-27

  Nu är det dags att förbereda ansökningarna till de ambitiösa utlysningarna från Energimyndigheten och EU (A European Green Deal). KTH:s Energiplattform och KTH Research Office står redo för att bidra ...

  Läs artikeln
 • Aquila Capital transformations pris

  Publicerad 2020-08-12

  Aquila Capital transformations pris syftar till att hitta banbrytande koncept och lösningar som kan implementeras för att mildra klimatförändringarna. Med titeln "Accelerating Decarbonization in Europ...

  Läs artikeln